Προσωρινή διακοπή για αιολικό πάρκο

Προσωρινή διακοπή για αιολικό πάρκο

Προσωρινή διαταγή για την αναστολή των έργων κατασκευής αιολικού πάρκου στη θέση Τούμπα - Ανθοβούνι, του όρους Βαρνούς στη Φλώρινα, εξέδωσε ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κ. Μενουδάκος.

Την προσφυγή στο ΣτΕ κατέθεσαν οι οικολογικές οργανώσεις Αρκτούρος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών.
Με την προσφυγή ζητείται η ακύρωση τριών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επιτρέπουν την κατασκευή του αιολικού πάρκου.

Στην αίτησή τους, οι οικολογικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι 34 ανεμογεννήτριες πρόκειται να εγκατασταθούν σε προστατευόμενη περιοχή, η οποία -σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- έχει ενταχθεί στη διεθνή σύμβαση Natura 2000.

Ακόμη αναφέρουν ότι τα έργα οδοποιίας του αιολικού πάρκου πρόκειται να γίνουν σε εθνικά προστατευόμενο πάρκο, ενώ οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου είναι παράνομοι, καθώς αναρμοδίως εγκρίθηκαν από το Γ.Γ. Περιφέρειας, ενώ έπρεπε να εγκριθούν με υπουργική απόφαση.

Οι οικολογικές οργανώσεις αποδίδουν, τέλος, πλημμέλειες στις αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας που τις καθιστούν μη νόμιμες, όπως για παράδειγμα ότι δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για την τοποθεσία, δεν εκτιμήθηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009, 21:06


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα
Νέο βέτο ασκεί η Γαλλία στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στην Ευρώπη, όπως έγινε γνωστό λίγο πριν...