Αυτόν που τους έσωσε τον είπαν κλέφτη και τους κλέφτες τους θεωρούν σωτήρες

Το έργο του Λαμπρούλη έσωσε την Λάρισα από τις πλημμύρες μέχρι και σήμερα