Υπάλληλος της Βουλής απουσίαζε αδικαιολόγητα από τον Οκτώβριο του 2014

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016, 22:15
Υπάλληλος της Βουλής απουσίαζε αδικαιολόγητα από τον Οκτώβριο του 2014
Από τον Οκτώβρη του 2014 είχε να δώσει το «παρών» στην εργασία ένας υπάλληλος της Βουλής, του οποίου η σύμβαση εργασίας λύεται με απόφαση του Νίκου Βούτση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ο... ακριβοθώρητος υπάλληλος, απουσίαζε αδικαιολογήτως συνεχώς από τις 6-10-2014, με αποτέλεσμα -έστω και με μικρή καθυστέρηση- να παυθεί από τα καθήκοντά του.

Αναλυτικά η απόφαση του Προέδρου της Βουλής:

«Με την 19199/12772/24-12-2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας με τη Βουλή του..., ο οποίος κατέχει θέση επιμελητού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προβλεπόμενη από το άρθρο 85 παρ. 6 περ. ε΄ (πρώην άρθρο 79 παρ. 6ε΄ ) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, μετά την ομόφωνη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής (1/19-11-2015 πρακτικό), επειδή ο ανωτέρω απουσιάζει αδικαιολόγητα από την υπηρεσία συνεχώς από τις 6-10-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 53 του ΠΔ 410/1988, όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους της Βουλής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά παραπομπή του άρθρου 85 παρ. 10 του Κανονισμού της Βουλής ( Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από την ανακοίνωση της παρούσας στον υπάλληλο».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016, 22:16