Μέχρι τώρα ξέραμε για τις πινακίδες που προειδοποιούν «προσοχή είσοδος – έξοδος εργοταξίου».

Πρόσφατα μάθαμε πως υπάρχουν και άλλες…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Προσοχή είσοδος – έξοδος προβάτων»! αναφέρει η επιγραφή που βρίσκεται στην περιοχή της Αλφειούσας του νομού Ηλείας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης