Αλλαγές στην έκδοση οικοδομικής άδειας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, 11:12
Αλλαγές στην έκδοση οικοδομικής άδειας
Συμφώνα με νέες τροποποιήσεις, για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι πλέον υποχρεωτική η κατάθεση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Η μελέτη θα κατατίθεται στις πολεοδομικές υπηρεσίες και αφορά σε κτίρια άνω των 50 τ.μ., που είτε είναι νέα είτε ανακαινίζονται ριζικά.

Στην κατασκευή θα πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Μετά την περάτωση της κατασκευής, θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) του κτιρίου.

Η έκδοση του πιστοποιητικού θα γίνεται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές και για τη διευκόλυνσή της παρέχονται διευκρινίσεις με την εγκύκλιο 1603/4.10.2010.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, 11:12