Εκτός περιβαλλοντικών στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με έκθεση περιβαλλοντικών οργανώσεων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009, 18:10
Εκτός περιβαλλοντικών στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με έκθεση περιβαλλοντικών οργανώσεων

Δέκα ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις δηλώνουν ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν παρεκτραπεί ανησυχητικά από τους στόχους τους, ενώ σύμφωνα με την κοινή αξιολόγηση της Επιτροπής υπό την ηγεσία του Μανουέλ Μπαρόζο οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της Κομισιόν βρίσκονται «κάτω από τη βάση».

Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Επιτροπή Μπαρόζο από την αρχή της θητείας της αντιμετώπισε το περιβάλλον σαν πολιτική ασύμβατη με την ατζέντα για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, στη συνέχεια όμως κατέβαλλε κάποιες προσπάθειες για να ενισχύσει τη νομοθεσία για το κλίμα. Αυτές οι πολιτικές όμως και κυρίως το «πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια» δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα γιατί αποδυναμώθηκαν από τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών.

Στην έκθεση αξιολόγησης των «πράσινων 10» αναφέρεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε την προστασία των οικοσυστημάτων και τη σημασία τους για την οικονομική βιωσιμότητα και την αναχαίτιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ότι απέτυχε να στηρίξει το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

«Παρά το γεγονός πως η κοινωνία δείχνει ξεκάθαρα αυξανόμενη περιβαλλοντική ανησυχία και ευαισθησία, τόσο στην Ελλάδα όσο και συνολικά στην ΕΕ, οι πολιτικές ηγεσίες έχουν μείνει πολύ πίσω. Ζητάμε από τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μη δειλιάσει να προχωρήσει στις απαραίτητες πολιτικές τομές που θα φέρουν την Ευρώπη κοντά στο όραμα για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία και κοινωνία», δηλώνει ο Διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας.

«Όσο η ΕΕ επιλέγει να ακολουθεί το σημερινό μονόδρομο της άνευ όρων οικονομικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζει την προστασία του περιβάλλοντος ως περιοριστικό παράγοντα, το περιβάλλον αλλά και η κοινωνική συνοχή θα επιδεινώνονται. Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα: να συνεχίσει την μέχρι σήμερα αναπτυξιακή πορεία της με τις γνωστές πλέον αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να στραφεί με έργα και δεσμεύσεις στην πράσινη ανάπτυξη. Ο πρώτος δρόμος είναι η συνταγή της αποτυχίας ενώ ο δεύτερος είναι ο μόνος που εγγυάται την παράλληλη αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης», δηλώνει ο Διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace Νίκος Χαραλαμπίδης.

«Η έκθεση αποδεικνύει πως ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρείται πρωτοπόρος, τα περιβαλλοντικά προβλήματα συσσωρεύονται με ταχύτερο ρυθμό από ότι λύνονται, ειδικά όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον. Μόνη λύση για ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων αποτελεί η υιοθέτηση του περιβάλλοντος ως κεντρική πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ως απλή διαχειριστική ανάγκη», δηλώνει ο Διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας Ξενοφώντας Κάππας.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009, 18:10