Έρευνα: « Τα νερά της Ελλάδας κατάλληλα για κολύμβηση»

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011, 16:44
Έρευνα: « Τα νερά της Ελλάδας κατάλληλα για κολύμβηση»

Όπως αναφέρει έκθεση της ειδικής γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για το 2010,τα νερά της Ελλάδας είναι εξαιρετικής ποιότητας για κολύμβηση.

 Συγκεκριμένα, από τα 2.155 σημεία που ελέγχθησαν το 2010, τα 2.149 αναφέρονται σε «παράκτια κολυμβητικά ύδατα», από τα οποία τα 2.034 ταξινομούνται στην κλάση «εξαιρετικής ποιότητας» (ποσοστό 95% επί του συνόλου), 60 στην κλάση «καλής ποιότητας» και έξι στην κλάση «επαρκούς ποιότητας».

Τα υπόλοιπα έξι σημεία αφορούν τις λίμνες Βουλιαγμένης και Βεγορίτιδας, με τα νερά της πρώτης να αξιολογούνται ως «εξαιρετικής ποιότητας», ενώ η δεύτερη, στα δύο σημεία ελέγχου, να κρίνεται «ακατάλληλη για κολύμβηση». Σε 48 νέα σημεία, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, προβλέπεται συμμόρφωση με τις τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.

 Στην έκθεση του υπουργείου περιγράφεται, ότι «σταθερά από το 2001, το ποσοστό συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ υπερβαίνει το 99%, και το αντίστοιχο ποσοστό συμμόρφωσης, με τις πιο αυστηρές ενδεικτικές, τιμές υπερβαίνει το 95%».

   

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011, 16:44