Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα απόβλητα

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 7 Μαΐου 2011, 13:43
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα απόβλητα
Ένα σημαντικό πρόγραμμα, σκοπός του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι η «στρατηγική μηδέν απόβλητα» και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και μαθητών, υλοποιείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) του δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για το πρόγραμμα WASMAN «Waste Management as Policy Tools for Corporate Governance» για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.

Πιο αναλυτικά η ΔΕΚΑ Τρικάλων, στο πλαίσιο του προγράμματος, υλοποιεί πιλοτική δράση η οποία αφορά την διανομή, σε μαθητές, αντικειμένων κατασκευασμένων από ανακυκλωμένα υλικά (πλαστικό, χαρτί, ηλεκτρονικά κυκλώματα) με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης υλικών.

Για τον σκοπό αυτό η ΔΕΚΑ διαθέτει στα Γυμνάσια Τρικάλων 50 σημειωματάρια με εξώφυλλο κατασκευασμένο από τουλάχιστον 90% ανακυκλωμένο πλαστικό ενώ τα φύλλα που περιέχει είναι από 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Επιπλέον διαθέτει 50 στυλό με καπάκι από τουλάχιστον 90% ανακυκλωμένο πλαστικό, 15 μπρελόκ από ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα, 1 χάρακα με επιφάνεια από ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα κολλημένη σε αλουμίνιο και 1 τετράδιο με εξώφυλλο από τυπωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα και φύλλα ανακυκλωμένου χαρτιού.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων αναλαμβάνουν να οργανώσουν την επίδειξη των αντικειμένων ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την αξία της ανακύκλωσης.

Ειδικά, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων έχουν ήδη γίνει και άλλες κοινές δράσεις, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Wasman και Comenius, κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης υλικών, με χρήση οπτικοαουστικών μέσων και έντυπου υλικού. Οι δράσεις αυτές κατέληξαν στη δημιουργία σχεδίων εμπνευσμένων από θεματολογία σχετική με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Τα σχέδια των μαθητών θα συμπεριληφθούν στο εγχειρίδιο του καταναλωτή που θα εκδοθεί στη συνέχεια από την ΔΕΚΑ.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 7 Μαΐου 2011, 13:46