Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας χρηματοδοτεί τους δήμους για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020, 17:46
Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας χρηματοδοτεί τους δήμους για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων

Τους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί η Περιφέρεια προκειμένου να δημιουργήσουν Πράσινα Σημεία, στα οποία οι κάτοικοι θα μπορούν να μεταφέρουν για διαχείριση οποιοδήποτε ανακυκλώσιμο υλικό. Εκεί θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση, υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο και το πλαστικό, αλλά ακόμη και υφάσματα, βρώσιμα έλαια, ρουχισμός, έπιπλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Στόχος της λειτουργίας τους είναι κυρίως η συγκέντρωση αποβλήτων που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ή από την ελεύθερη αγορά.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπέγραψε την απόφαση για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας των Πράσινων Σημείων στους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας με 11,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Κάλεσε, άλλωστε, τους Δήμους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση, αλλά και στην υποχρέωσή τους να δημιουργήσουν Πράσινα Σημεία, ένα τουλάχιστον ανά Δήμο, ώστε να διαφυλάξουν και να προστατεύσουν το περιβάλλον, έχοντας ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020, 17:46