Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά των περικοπών στους φορείς προστασίας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012, 20:20
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά των περικοπών στους φορείς προστασίας
Σε κίνδυνο ενδέχεται να θέσει τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας η πρόσφατη ανακοίνωση συγχώνευσης των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών από 29 σε 14, όπως υποστηρίζουν με επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς 10 περιβαλλοντικές ΜΚΟ Πρόκειται για τις Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Καλλιστώ, MOm/Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και WWF Ελλάς.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «το προτεινόμενο μέτρο δεν φαίνεται να βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά ούτε και να εξασφαλίζει με βεβαιότητα την πολυπόθητη εξοικονόμηση πόρων για τα κρατικά ταμεία. Η συγκεκριμένη συγχώνευση, αγνοώντας παντελώς την απαραίτητη συμμετοχική διαχείριση και διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο, δεν θέτει τις βάσεις για μια ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και άρα για μια αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία του».

Χαρακτηριστικά, οι 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν: «Με τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας δεν προκύπτει ότι το μέτρο συγχώνευσης των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών θα εξοικονομήσει πόρους. Αντίθετα, ενδέχεται να δημιουργήσει ένα θεσμικό και λειτουργικό κενό, αποδυναμώνοντας την αναπτυξιακή προοπτική των οικολογικά σημαντικότερων περιοχών της χώρας και αγνοώντας ότι η διαχείριση της φύσης δημιουργεί ευκαιρίες ενίσχυσης του τοπικού εισοδήματος μέσω της αειφορικής αξιοποίησης του φυσικού κεφαλαίου. Εκτιμούμε ότι η απόφαση αυτή όχι μόνο δεν θα φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αλλά ενέχει και τον σοβαρό κίνδυνο οπισθοχώρησης των περιβαλλοντικών κατακτήσεων που έχει καταφέρει η Ελλάδα με κόπο τα τελευταία χρόνια».

Η επιστολή των 10 οργανώσεων καταλήγει: «Σας καλούμε να αναθεωρήσετε τη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης και να προχωρήσετε σε μια ουσιαστική διαβούλευση που θα θέσει τα ζητήματα στην πραγματική τους βάση και θα αξιολογήσει συστηματικά εναλλακτικές προτάσεις με στόχο η θεσμική αναδιοργάνωση να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών».

Διαβάστε την επιστολή εδώ.

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012, 20:31