Οι χώρες με τις πιο καθαρές θάλασσες

Οι χώρες με τις πιο καθαρές θάλασσες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τα οποία αναδεικνύουν τις χώρες με τις πιο καθαρές θάλασσες.

Στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται, το 97% των περιοχών κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Η μελέτη του Οργανισμού αφορά στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Δείτε το παρακάτω γράφημα:

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, 16:27