Καμπάνες 373.450 ευρώ για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014, 15:49
Καμπάνες 373.450 ευρώ για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Πρόστιμα συνολικού ύψους 373.450 ευρώ επιβλήθηκαν σε 12 μονάδες για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έπειτα από εισήγηση του ειδικού γραμματέα Υδάτων δρα Κωνσταντίνου Τριάντη.

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος. Κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα περιλαμβάνονται: μία επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), μία επιχείρηση σκραπ, μία επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μία επιχείριση ανακύκλωσης, μία υγειονομική μονάδα, μία επιχείρηση οικοδομικών υλικών, μία βιομηχανία αλουμινίου, μία κεραμοποιία, ένας δήμος (ΟΤΑ), δύο χειροτροφικές επιχειρήσεις, μία κονσερβοποιία.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014, 16:20