Ξεκινά η πρώτη δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011, 17:50
Ξεκινά η πρώτη δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
Στα μέσα Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία για την πώληση των αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου της χώρας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με το XAA, στο οποίο ανατέθηκε η διενέργεια των δημοπρασιών.

Τα αδιάθετα δικαιώματα προέρχονται από τη λεγόμενη «Αποθήκη Νεοεισερχομένων» της περιόδου 2008 - 2012.

Πρόκειται δηλαδή για τα δικαιώματα εκπομπής CO2 που είχαν κρατηθεί για να διατεθούν σε νέες βιομηχανικές μονάδες που εκτιμάτο, όταν έγινε η αρχική κατανομή των δικαιωμάτων από το κράτος, ότι θα λειτουργούσαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, λόγω και της οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε μείωση των επενδύσεων έμειναν αδιάθετα δικαιώματα που αντιστοιχούν σε εκπομπές 10.000.000 τον. αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία και θα δημοπρατηθούν.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ, τα έσοδα από τη δημοπράτηση των αδιάθετων δικαιωμάτων θα διοχετευθούν στο «Πράσινο Ταμείο» και θα καλύψουν μεταξύ άλλων το έλλειμμα του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη χρηματοδότηση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011, 17:50