Νέο εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής από το Α.Π.Θ.

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011, 17:24
Νέο εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής από το Α.Π.Θ.
Ένα εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής, με το οποίο θα είναι εφικτή η μέτρηση διαφορετικών πηγών εκπομπής αέριων ρύπων και η εκτίμηση του ποσοστού «συμμετοχής» τους στη συνολική ρύπανση του αέρα, πρόκειται να δημιουργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αυτός είναι ο στόχος επιστημονικού προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελευθέρων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Συγκεκριμένα θα γίνονται, με δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5 στη Θεσσαλονίκη και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών ταυτοποίησης των πηγών εκπομπής τους.

Οι ενέργειες αυτές προβλέπονται στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συντονίζει το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος» με τη συμμετοχή του ΑΠΘ.

Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο περιόδους, κατά τη θερμή και την ψυχρή περίοδο του έτους σε δύο περιοχές του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (κέντρο πόλης και άνω πόλη), ενώ ανάλογες μετρήσεις θα γίνουν στην Αθήνα και το Βόλο.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011, 17:24