Ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τον πολύπαθο Ασωπό

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010, 14:56
Σωτήρης Σκουλούδης
Ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τον πολύπαθο Ασωπό
Νέα σελίδα για τα Οινόφυτα και για την ευρύτερη περιοχή του Ασωπού φιλοδοξεί να γυρίσει το Yπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς σε συνέντευξη Τύπου της υπουργού Τίνας Μπιρμπίλη ανακοινώθηκε το νέο ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας αλλά και αποκατάστασης του πιο ρυπασμένου ποταμού της Ελλάδας.

Ορίζοντας τις προσπάθειες εξυγίανσης της περιοχής ως «χρέος» της πολιτικής ηγεσίας, η Τίνα Μπιρμπίλη τόνισε ότι θα αντιμετωπιστεί επαρκώς η δραματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της λειτουργίας των βιομηχανιών της περιοχής, ένα μέρος των οποίων παραβαίνει συστηματικά τους νόμους και ρυπαίνει το ποτάμι.

«Η αποκατάσταση έχει πολλές πτυχές. Στόχος μας είναι η ορθολογική διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου, η εφαρμογή της πλήρους διάστασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η υγεία του πληθυσμού», τόνισε η υπουργός.Η δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε περιλαμβάνουν τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες δράσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Ίδρυση Γραφείου Περιβάλλοντος Οινοφύτων.
  • Εξακρίβωση της κατάστασης της υγείας των κατοίκων που τόσα χρόνια εκτίθενται και πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό, που θα επιτευχθεί σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την επέκταση των δικτύων.
  • Ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης του Ασωπού. Τα όρια ρύπανσης που θα καθοριστούν θα είναι σαφή και αυστηρά. Προκειμένου να περιοριστεί και να εξαλειφθεί η ρύπανση, καταργούνται μια σειρά αναχρονιστικών διατάξεων που θεσπίστηκαν τη δεκαετία του 1960, στις οποίες οφείλεται και μέρος του προβλήματος. Έτσι θεσπίζεται σύγχρονος κανονισμός διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η δημιουργία κεντρικής μονάδας επεξεργασίας αυτών, που θα λειτουργεί παράλληλα με τις μονάδες που υποχρεούνται να διατηρούν και οι βιομηχανίες ξεχωριστά.
  • Αναθεωρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι των αδειών λειτουργίας των βιομηχανιών.
  • Οριοθέτηση και χαρτογράφηση της περιοχής, εξακρίβωση των προβλημάτων και λήψη μέτρων καθαρισμού και αποκατάστασης, τόσο στα επιφανειακά ύδατα και στο έδαφος, όσο και στον πυθμένα του ποταμού. Τα μέτρα μπορεί να επεκταθούν και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και για το λόγο αυτό θα αναπτυχθεί δίκτυο παρακολούθησής τους.
  • Θεσμικά μέτρα, όπως η συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων, καθώς και η ένταξη σχετικών ιδρυμάτων στις δράσεις αυτές, με παράλληλη ανάπτυξη των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων που θα χρειαστούν.
  • Λειτουργία του γραφείου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Οινοφύτων, με την επιφύλαξη όμως ότι ο αριθμός τους ακόμα είναι ανεπαρκής για τον σκοπό αυτό.

Ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης, καθηγητής ΕΜΠ και ειδικός σε θέματα υδάτινων πόρων, ανέφερε μάλιστα ότι σχετικά με τα όρια του εξασθενούς χρωμίου, ο στόχος είναι όχι απλά η τήρηση, αλλά και η αυστηροποίησή τους σε σχέση με αυτά που έχουν θεσπιστεί από την Ε.Ε., με τελικό στόχο την εξάλειψή του και τη χρήση των υδάτων τόσο για άρδευση, όσο και για πόση.

Η Μαργαρίτα Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, από την πλευρά της τόνισε ότι πλέον συντελείται μια ποιοτική στροφή στους ελέγχους των εταιρειών, καθώς μέχρι τώρα ναι μεν είχαν εντατικοποιηθεί, αλλά τα αποτελέσματά τους δεν ήταν τα αναμενόμενα. Σε αυτές τις ενέργειες θα βοηθήσει και η τήρηση μηνιαίου μητρώου αποβλήτων που υποχρεούται να έχουν οι βιομηχανίες.

Το σύνολο των παρευρισκομένων δημοσιογράφων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών τόνισαν την ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων αυτών των μέτρων, τα οποία όμως δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα , εκτός από την ολοκλήρωση του θεσμικού πακέτου των μέτρων (καθορισμός ορίων, διατάγματα) τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών.

«Θα δοθεί η απαιτούμενη στήριξη στη βιομηχανία προκειμένου να συμμορφωθεί», κατέληξε η υπουργός Περιβάλλοντος, «μιας και ο στόχος μας δεν είναι η είσπραξη προστίμων αλλά η επίλυση του προβλήματος».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010, 15:10