Ορυκτές πρώτες ύλες και πράσινη μετάβαση - Ο ρόλος της Ελλάδας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022, 12:15
Ορυκτές πρώτες ύλες και πράσινη μετάβαση - Ο ρόλος της Ελλάδας

Η χρήση των ορυκτών πρώτων υλών αγκαλιάζει την καθημερινότητά μας, εφόσον βρίσκονται παντού γύρω μας (στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στην τηλεόραση κ.α.), ενώ είναι απαραίτητη για την παραγωγή ενέργειας, τις βιομηχανίες φαρμάκων και διατροφής, τα μέσα μεταφοράς, τη νοσηλευτική, τις τεχνικές κατασκευές και γενικά ό,τι κάνει τη ζωή μας πιο άνετη. Υπάρχουν μέταλλα και ορυκτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογές στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ή συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργήσιμων εδαφών ή της ζωικής παραγωγής.

Είναι βέβαιο πως πλέον οι πτυχές της καθημερινής ζωής, της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα ορυκτών πρώτων υλών. Τομείς όπως οι δομικές κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές της, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας κ.α. εξαρτώνται αποκλειστικά από την διαθεσιμότητα των ορυκτών πρώτων υλών. Η πρόσβαση σε αυτές έχουν μεγάλη σημασία για την καλή λειτουργία της οικονομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εξορυκτική βιομηχανία στην Ελλάδα κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στους άλλους κλάδους της βιομηχανίας. Όπως η ναυτιλία και οι κατασκευές που αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους «πυλώνες» της ελληνικής οικονομίας της χώρας, έτσι και η εξορυκτική βιομηχανία συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας, καθώς διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο µε μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον και μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. 

Η υψηλή ποιότητα και οι πολλές και εξειδικευμένες χρήσεις των ορυκτών που διαθέτει, σε σύγκριση γενικότερα με την διεθνή αγορά, δίνει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην οικονομία της, ενώ ο εγχώριος εξορυκτικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας, συμβάλλοντας με περισσότερο από 3% στο ΑΕΠ ετησίως, με €1,3 δις εξαγωγές (5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών) και υποστηρίζοντας πάνω από 100.000 μόνιμες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Συγκεκριμένα στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές, εντοπίζονται μεγάλες ποσότητες σε χαλκό και χρυσό. Λόγω της συνεχούς αύξησης της τιμής του χαλκού, η χώρα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση αποθεμάτων και να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη συνολικά.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα μεταλλεία Κασσάνδρας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ έχει τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα ως μία από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού παγκοσμίως.

 

Μετά τη νέα επενδυτική συμφωνία που εξασφάλισε τη βιωσιμότητα της επένδυσης, η Ελληνικός Χρυσός προχωρά στην πλήρη ανάπτυξή της, κάτι που αναμένεται να ξεκλειδώσει πολλαπλά οφέλη και να προσδώσει μεγαλύτερη αξία στην περιοχή, όπως η δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας, εκτιμώντας ότι 1.000 νέες θέσεις θα προστεθούν κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές, 1,9 δισ. δολάρια επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 2 δισ. ευρώ εκτιμώμενα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο από δικαιώματα εκμετάλλευσης, φόρο εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, καθώς και περισσότερα από 191 εκ. ευρώ έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία, τα οποία είναι αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα στον υπόλοιπο μεταλλευτικό κλάδο.

Παράλληλα, σημαντικό θα είναι και το κοινωνικό αποτύπωμα της επένδυσης, καθώς με βάση την επενδυτική συμφωνία, θα δρομολογηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις 70 εκ. ευρώ σε έργα κοινωνικής υπευθυνότητας στο Δήμο Αριστοτέλη, πλέον των 25 εκ ευρώ που έχουν ήδη επενδυθεί κατά την τελευταία δεκαετία.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022, 12:15