Παγκόσμιο συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στην Αθήνα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, 20:26
Παγκόσμιο συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στην Αθήνα
Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος ειδικότερα τα τελευταία χρόνια προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη εάν λάβει κανείς υπόψη τα εμφανή της αποτελέσματα όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης, η συχνότερη εμφάνιση πλημμυρών και καταιγίδων, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, τη δημόσια υγεία, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις υποδομές, τις γεωργικές καλλιέργειες.

Ειδικότερα, οι τομείς της Ενέργειας και των Μεταφορών, αποτελούν δύο εκ των σημαντικότερων τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπου κρίνεται ως αναγκαιότητα η λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), έχουν αναλάβει μαζί με την Ακαδημία Αθηνών τη διοργάνωση του επόμενου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγή με τον τίτλο: Global Conference on Global Warming – GCGW 2015, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 24 ως τις 27 Μαΐου 2015.

Η εναρκτήρια συνάντηση θα γίνει στην Ακαδημία Αθηνών, ενώ το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Royal Olympic Hotel.

Οι διαλέξεις του διαθεματικού Συνεδρίου πραγματεύονται την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες και ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και την παρουσίαση νέων εξελίξεων στους εξής τομείς:

Γενικών θεμάτων Κλιματικής Αλλαγής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έμφαση στην Ηλιακή Ενέργεια και τη Βιοενέργεια, Βιοκαυσίμων, Βιώσιμης Κινητικότητας, Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών, Τεχνολογιών Δέσμευσης, Αποθήκευσης και Επαναχρησιμοποίησης Διοξειδίου του Άνθρακα, Αποτελεσματικότερης Αξιοποίησης Ορυκτών Καυσίμων και Επεξεργασία Υδάτων και Αποβλήτων.

Απώτερος στόχος είναι ο σχεδιασμός μελλοντικών οδηγιών και προτεραιοτήτων για ένα καλύτερο περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο: http://www.gcgw.org

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, 20:27