Πως θα δροσιστούμε χωρίς να καταστρέψουμε το περιβάλλον

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009, 14:43
Πως θα δροσιστούμε χωρίς να καταστρέψουμε το περιβάλλον

Τον «Οδηγό χρήσης και αγοράς για τα κλιματικά» δημοσίευσε η Greenpeace. Σκοπός του Οδηγού είναι να αναδείξει τις πραγματικά οικολογικές επιλογές δροσισμού, αλλά και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους καταναλωτές που επιθυμούν να κάνουν την πιο «οικολογική» αγορά κλιματιστικού.

Στον Οδηγό παρουσιάζονται τα μοντέλα που διατίθενται στην ελληνική αγορά, τα οποία κατατάσσονται με βασικό κριτήριο την ενεργειακή τους κατανάλωση, όπως αυτά προκύπτουν από τις απαντήσεις και τις ηλεκτρονικές σελίδες έντεκα αλυσίδων πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι ακόμα και τα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής κλάσης δεν είναι οικολογικά, εάν τα ψυκτικά τους είναι ισχυρότατα αέρια του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η χρήση κλιματιστικού στη χώρα μας αυξάνεται ετησίως με αποτέλεσμα ο αριθμός τους σήμερα να πλησιάζει τα εφτά εκατομμύρια από τα οποία μόνο το 1 – 1,5 εκατομμύριο είναι ενεργειακής κλάσης Α. «Η λύση αυτή όμως συντηρεί ένα φαύλο κύκλο, καθώς η αυξημένη χρήση κλιματιστικών ευθύνεται εν πολλοίς για την κατανάλωση περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή νέων θερμοηλεκτρικών μονάδων που επιτείνουν το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη», τονίζει το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι δεν θα πρέπει να αγνοούμε τους φυσικούς τρόπους δροσισμού.

Η Greenpeace θεωρεί ότι η δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Αλλάζω κλιματιστικό» είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, το όποιο περιβαλλοντικό όφελος όμως μπορεί να μεγιστοποιηθεί εάν η συγκεκριμένη δράση ενισχυθεί από μια σειρά από άλλα μέτρα. Για το λόγο αυτό η Greenpeace ζητά από το Υπουργείο Ανάπτυξης να αναλάβει δράσεις ενημέρωσης και προώθησης των εναλλακτικών μεθόδων φυσικού δροσισμού, καθώς και να εξασφαλίσει την ασφαλή ανάκτηση και καταστροφή των ψυκτικών υγρών των προς απόσυρση κλιματιστικών, προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή τους στο περιβάλλον. Επιπλέον, η χώρα οφείλει να εφαρμόσει μέτρα και πολιτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σύμφωνα με τις πιο πρόσφατα πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009, 14:43