Ρύπανση στην λίμνη Κάρλα

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010, 21:40
Ρύπανση στην λίμνη Κάρλα
Σοβαρή ρύπανση στα νερά της λίμνης Κάρλας, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από τη χρήση λιπασμάτων και τη λειτουργία ποιμνιοστασίου δίπλα στην τάφρο, μαρτυρούν οι αυξημένες συγκεντρώσεις σε αμμωνία (ΝΗ3) σύμφωνα με τις τελευταίες δειγματοληψίες.

Αμμωνία σε αυξημένα επίπεδα –έως και 22.900 φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο- ανίχνευσαν οι εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των δειγμάτων από διάφορα σημεία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, η αύξηση των συγκεντρώσεων της παραμέτρου συνεπάγεται πρόσφατη ρύπανση. Εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση, πιθανός είναι ο κίνδυνος για την επιβίωση των ψαριών στη λίμνη.

Μέσα στη λίμνη η αμμωνία ξεπερνούσε το ανώτατο όριο κατά 2.500 φορές.

Την επόμενη εβδομάδα αποφασίστηκε διενέργεια έκτακτης δειγματοληψίας, η οποία θα περιλαμβάνει και τα σημεία της Τάφρου 1 στα όρια της Μαγνησίας, ώστε να γίνει σύγκριση αποτελεσμάτων.

Πηγή: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010, 22:00