Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στέλνει την Ελλάδα η Κομισιόν για το περιβάλλον

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008, 16:45
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στέλνει την Ελλάδα η Κομισιόν για το περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου επιτρόπου, Σταύρου Δήμα, αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας και άλλων 8 κρατών-μελών για μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας περί ευθύνης για την πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον .

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, που βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αποσκοπεί στην πρόληψη και στην αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών που προκαλούνται σε προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας ή φυσικά ενδιαιτήματα, στα ύδατα και στο έδαφος.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρά τις οχλήσεις της στην κυβέρνηση (αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και αιτιολογημένης γνώμης), το ΥΠΕΧΩΔΕ δε συμμορφώθηκε. Αποφάσισε, λοιπόν, να προσφύγει στο Ευρωδικαστήριο, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που η  απόφαση είναι καταδικαστική  - κάτι που θεωρείται σχεδόν σίγουρο…-  και η κυβέρνηση συνεχίσει να την αγνοεί, τότε θα ζητήσει την επιβολή χρηματικής ποινής.

Από την πλευρά του το ΥΠΕΧΩΔΕ απαντά ότι έχει συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων που συνέταξε το σχετικό προεδρικό διάταγμα αλλά δεν το προώθησε μέσα στις συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες .

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008, 16:45