Τα φυτοφάρμακα «πνίγουν» τη Θεσσαλία

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012, 11:00
Τα φυτοφάρμακα «πνίγουν» τη Θεσσαλία
Στην ύπαρξη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και ιδιαίτερα, στην εκτεταμένη χρήση των φυτοφαρμάκων, αποδίδει την επιβάρυνση της υγείας του, ένα ποσοστό 64% των κατοίκων της Θεσσαλίας.

Αυτό προκύπτει στο πλαίσιο της έρευνας που είχε εκπονηθεί για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από την GPO με αντικείμενο τη μελέτη αναδιαμόρφωσης των υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλία, τα ευρήματα της οποίας είχε παρουσιάσει αναλυτικά η «Ε». Έρευνα, όπου εξεταζόταν τόσο η κατάσταση υγείας των πολιτών και τα αίτια από τα οποία νοσούν όσο και η κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων- θέμα πρώτης γραμμής για μία περιοχή με έντονη και εκτεταμένη γεωργική δραστηριότητα, είναι σαφές ότι το ήμισυ και πλέον του πληθυσμού έχει την άποψη-πάντα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας- ότι η υγεία του επηρεάζεται από αυτά. Ένα 50,6% θεωρεί ότι η υγεία του επηρεάζεται πάρα πολύ ή αρκετά, ένα 13,4% έχει την άποψη ότι επηρεάζεται σε μέτριο βαθμό, ένα 27,4% ότι δεν επηρεάζεται καθόλου.

Αν αθροίσουμε πάντως το 50,6% με το 13,4% βλέπουμε ότι ένα ποσοστό 64% των κατοίκων της Θεσσαλίας, έχει την πεποίθηση ότι η χρήση των φυτοφαρμάκων επηρεάζει την υγεία του. Αν και τα ποσοστά ποικίλουν ανάμεσα στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, ωστόσο, είναι «συναφή», με τους κατοίκους των Τρικάλων και της Καρδίτσας να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό, 67,7% και 67,6% αντίστοιχα, τη Λάρισα να φθάνει το 66,4% και τη Μαγνησία να έχει το μικρότερο ποσοστό στη Θεσσαλία με 56,9%. Ενώ διακυμάνσεις παρουσιάζονται και ανάμεσα στους κατοίκους αστικών και αγροτικών περιοχών αλλά και ανάλογα με το φύλο και τις ηλικιακές ομάδες, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η τελική σε υψηλό ποσοστό κρίση, ότι τα φυτοφάρμακα βλάπτουν σοβαρά την υγεία.

Ενώ και στο γενικότερο ερώτημα αν η ύπαρξη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης επηρεάσει την υγεία των κατοίκων στην περιοχή όπου κατοικούν, τα ποσοστά είναι και πάλι υψηλά για τη Θεσσαλία, καθώς συνολικά ένα 54,9% των ερωτηθέντων αποφάνθηκε θετικά στο ερώτημα το οποίο είναι διατυπωμένος ως ακολούθως: «στην περιοχή που κατοικείτε υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση (οικολογική καταστροφή από φυτοφάρμακα, ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.). Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι όταν το ερώτημα αυτό εξειδικεύεται στα φυτοφάρμακα το ποσοστό ανεβαίνει στο 64% προφανώς διότι λόγω των εκτεταμένων γεωργικών εργασιών αλλά και των συζητήσεων γύρω από το ζήτημα χρήσης των φυτοφαρμάκων έχει εδραιώσει τον «φόβο»-βάσιμο κατά πολλούς-τα συγκεκριμένα σκευάσματα έχουν συνολικά αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Άλλωστε, η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και η ατμοσφαιρική ρύπανση και λόγω φυτοφαρμάκων έχουν κατ' επανάληψη βρεθεί στην ημερήσια διάταξη περιβαλλοντικών συζητήσεων και δημοσίων αντιπαραθέσεων. Ενώ ακόμη και σε βρόχινο νερό έχουν ανιχνευτεί φυτοφάρμακα.

Όπως ανέφερε στην «Ε», ο κ. Δημήτρης Σταυρίδης προϊστάμενος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. -που είναι υπεύθυνος για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, και οι επαγγελματίες χρήστες –παραγωγοί, πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα, κατά τη χρήση των φαρμάκων αλλά και να συντηρούν σωστά τα ψεκαστικά τους μηχανήματα.

Επίσης προβλέπεται η χρήση να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από οικισμούς και όταν υπάρχει νηνεμία για να μην μεταφέρονται με τον αέρα.

Ωστόσο δεν τηρούνται στο ακέραιο ούτε οι οδηγίες προστασίας ούτε και οι λοιποί κανονισμοί, έχουν υπάρξει κατά καιρούς καταγγελίες οι οποίες έχουν διερευνηθεί. Ενώ, αν και υπάρχουν φάρμακα τα οποία αποσύρθηκαν ως ιδιαιτέρως επικίνδυνα από την ελληνική αγορά, οι χρήστες βρίσκουν τρόπο να τα προμηθεύονται από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Πηγή:Ελευθερία
Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012, 11:29