Τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016, 12:42
Τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας
Την προώθηση μέτρων που περιορίζουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, με αφορμή τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται ήδη από τέσσερα ελληνικά νησιά, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ της 29ης Απριλίου 2015 (την οποία τα κράτη - μέλη θα ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 27 Νοεμβρίου 2016) θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς.
Ειδικότερα, στα κράτη-μέλη παρέχονται δύο επιλογές:

- είτε θα λάβουν μέτρα, ώστε η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 90 ελαφριές σακούλες ανά πολίτη έως την 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 έως την 31 Δεκεμβρίου 2025

- είτε θα επιβάλουν χρέωση στις πλαστικές σακούλες από τα τέλη του 2018.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ληφθούν και σωρευτικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016, 14:23