Χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Πάρκο» τα Λευκά Όρη

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016, 18:54
Χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Πάρκο» τα Λευκά Όρη
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και χρήσεων, όρων και περιορισμών».

Σημαντικότατη εξέλιξη αποτελεί η προώθηση απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο χαρακτηρίζεται ολόκληρος ο ορεινός όγκος των Λευκών Ορέων ως "Εθνικό Πάρκο".

Το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ορίζει επακριβώς τα όρια το Εθνικού Πάρκου (περίπου απο το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης μέχρι το φαράγγι της Ίμπρου), ενώ επίσης στον πυρήνα του παραμένει ο εθνικός δρυμός της Σαμαριάς ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο η Περιοχή των Λευκών Ορέων τεκμηριωμένα αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων με μοναδικά χαρακτηριστικά το καθένα, σχηματίζοντας συνολικά μία περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλλους και μεγάλης οικολογικής αξίας, τα δε στοιχεία της βιοποικιλότητάς του σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση το καθιστούν μοναδικό για πολλούς λόγους.

Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) με την απονομή του European Diploma of Protected Areas (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Ανήκει στο δίκτυο Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας (Biosphere reserve), περιοχών δηλαδή που χαρακτηρίζονται έτσι από το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών).Το φαράγγι της Σαμαριάς και ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου είναι οι μοναδικές προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο MAB (πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα).

Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πηγή: flashnews.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016, 19:06