Ζητούν έρευνα για το ενδεχόμενο τοξικών αποβλήτων στη Μεσόγειο

Ζητούν έρευνα για το ενδεχόμενο τοξικών αποβλήτων στη Μεσόγειο
Επιστολή στους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης έστειλαν οικολογικές οργανώσεις και πανεπιστημιακά ιδρύματα, ζητώντας τη διενέργεια έρευνας των στοιχείων που υπάρχουν, αναφορικά με ενδεχόμενη σκόπιμη απόρριψη τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Την επιστολή υπογράφουν το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η πιθανότητα σκόπιμης απόρριψης ραδιενεργών και τοξικών αποβλήτων σε ελληνικό θαλάσσιο χώρο ή στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί σοβαρότατη απειλή, η οποία χρήζει της άμεσης και καίριας παρέμβασης των αρμόδιων υπουργείων.

Στη σχετική επιστολή, απευθύνεται έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα από τις ιταλικές Αρχές όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που διαθέτουν σχετικά με «ύποπτα» ναυάγια και να προχωρήσει σε σύσταση εξειδικευμένης επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία θα συλλέξει και θα αξιολογήσει όλα τα κρίσιμα στοιχεία, ούτως ώστε να προωθηθεί άμεσα η βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ιταλικής περιβαλλοντικής οργάνωσης «Λεγκαμπιέντε», περισσότερα από 637 «δηλητηριώδη» πλοία βρίσκονται σήμερα βυθισμένα και κρυμμένα στη Μεσόγειο, εκ των οποίων ορισμένα, μάλιστα, στον θαλάσσιο χώρο του Ιονίου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010, 17:07