Στο πλαίσιο της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για πρώτες ύλες που τροφοδοτούν τις σύγχρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ηλεκτροκίνηση, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.), οι μεταλλευτικές εταιρείες καλούνται να ανταποκριθούν σε μια διπλή πρόκληση: Να καλύψουν την εκρηκτική αυτή άνοδο της ζήτησης με τρόπο βιώσιμο, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία που εδώ και 20 χρόνια αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, στα βάση των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας, βασίζεται στη διαρκή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος της δραστηριότητάς της και υλοποιείται μέσω μιας σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων που υιοθετούνται από λίγες μεταλλευτικές εταιρείες παγκοσμίως.

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης της δραστηριότητάς της, να επιβεβαιώνει την αριστεία στην ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και να εντοπίζει τυχόν σημεία προς βελτίωση, η εταιρεία σχεδίασε και εφαρμόζει ένα από τα πιο σύγχρονα, εξελιγμένα και ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης περιβάλλοντος διεθνώς, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. Πρόκειται για μία επένδυση με αρχικό κόστος εγκατάστασης άνω των 4 εκατ. ευρώ και ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

Για τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος, η Ελληνικός Χρυσός έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο 500 σταθμών, οι οποίοι διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, μέσω του οποίου καταγράφονται, ελέγχονται, εξετάζονται ποιοτικά και μετρούνται ποσοτικά 15 συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παράμετροι. Ενδεικτικά, οι παράμετροι αυτοί αφορούν την ποιότητα των υδάτων, του αέρα και του εδάφους, την οικολογική κατάσταση της βιοποικιλότητας της περιοχής, τα επίπεδα θορύβου, δονήσεων, και εκπομπών σκόνης, κ.α. Tα αποτελέσματα των μετρήσεων αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο σε μια δημοσίως προσβάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα, διαθέσιμη στο environmental.hellas-gold.com. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενημερωθεί για την ποιότητα του νερού, του αέρα, μέχρι και εάν υπάρχει ακουστική όχληση ή ατμοσφαιρική ρύπανση από τη μεταλλευτική δραστηριότητα που υλοποιείται στην περιοχή.

Αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

Παράλληλα, από την αρχή της δραστηριοποίησής της στην περιοχή, η εταιρεία υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, των ιστορικά επιβαρυμένων περιοχών, από αποθέσεις μεταλλευτικών καταλοίπων προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων Κασσάνδρας, που αποτελεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με συνολικό κόστος άνω των 120 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχει απομακρύνει από την περιοχή 4 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων από παλαιότερη μεταλλευτική δραστηριότητα πολλών δεκαετιών. Παράλληλα, εφαρμόζει την Παράλληλη Αποκατάσταση στην πράξη, υλοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην κατά το δυνατόν πρότερη φυσική της κατάσταση, σε όσα σημεία ολοκληρώνονται οι μεταλλευτικές εργασίες.

Περιβαλλοντική διαχείριση με τη χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών

Ταυτόχρονα, με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, υιοθετεί τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως η μέθοδος λιθογόμωσης (πλήρωση) όπου τα μεταλλευτικά κατάλοιπα, επαναχρησιμοποιούνται μαζί με άλλα υλικά, για την πλήρωση των υπόγειων στοών, αλλά και η τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης, η οποία αποτελεί μια ασφαλέστερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση για την αποθήκευση μεταλλευτικών καταλοίπων. Η Ξηρή Απόθεση επιτρέπει την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού στην παραγωγική διαδικασία, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών υδατικών πόρων.

 

Διασφάλιση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος

Η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί για την προστασία της πλούσιας βιοποικιλότητας της Χαλκιδικής. Από το 2010, με την υποστήριξη έμπειρων επιστημόνων, η εταιρεία παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά τη βιοποικιλότητα εντός και πέριξ των μεταλλευτικών της εγκαταστάσεων, υλοποιώντας παράλληλα πλήθος δράσεων για την προστασία της. Οι δράσεις αυτές εστιάζουν στη διαχείριση σημαντικών και ξενικών ειδών φυτών και άγριων ζώων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη μελέτη της θαλάσσιας ζωής, έχοντας εγκαταστήσει ένα εκτεταμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζεται Σχέδιο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, ενώ διενεργείται και ειδική οικολογική μελέτη κάθε 3 χρόνια.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης