Διανύουμε μια περίοδο, που η υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί την μόνη επιλογή για μια κοινωνία, που επιθυμεί να χτίσει ένα μέλλον ευοίωνο για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα, στο χώρο της Οικονομίας, συναντάμε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, που επιλέγουν και δομούν το επιχειρηματικό μοντέλο τους πάνω σε ένα μοντέλο «Δημιουργίας Διαμοιραζόμενης Αξίας» (CRV, Creating Shared Value).

Η ΔΕΗ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας επιχείρησης, που -μέσα στα πλαίσια του μετασχηματισμού της– αναγνωρίζει τις ανάγκες της Εταιρείας, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος, και στρέφει τις δράσεις στη  δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας μεταξύ αυτών των μερών. Κάθε μέρος έχει την σημασία του και πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, αλλά και ως μέρος του συνόλου.  Άλλωστε, γι’ αυτό δημιουργήθηκε η έννοια του ESG (Environmental, Social, and Governance), που αφορά σε τρεις άξονες, στους οποίους επικεντρώνεται η ΔΕΗ. Πρόκειται για την Προστασία Περιβάλλοντος (Ε), το Μέρισμα για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο (S) και την Οικονομική Ανάπτυξη και Διακυβέρνηση (G).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Και πώς επηρεάζει η βιώσιμη ανάπτυξη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;

Όσον αφορά στο περιβάλλον, για μια εταιρία, που παράγει ηλεκτρική ενέργεια η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί μια φυσική πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον. Ήταν το 1982, που η ΔΕΗ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και από τότε έχει αναπτύξει ένα δίκτυο, που περιλαμβάνει όλες τις μορφές όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια βιομάζας και η γεωθερμική ενέργεια. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κάποιες από αυτές μας είναι γνωστές και κάποιες όχι τόσο ξεκάθαρες για το πώς λειτουργούν. Μία από τις τελευταίες είναι και γεωθερμική ενέργεια, που η συμμετοχή της στην ηλεκτροπαραγωγή βαίνει διαρκώς αυξανόμενη ανά την υφήλιο. Η ΔΕΗ συνειδητοποιώντας από το 1973 τα οφέλη της γεωθερμίας ξεκίνησε τις πρώτες έρευνες πηγών γεωθερμίας, οπότε έχει την εμπειρία για να αναπτυχθεί και να πρωτοστατήσει στον συγκεκριμένο τομέα στον ελλαδικό χώρο. 

Έχοντας κλείσει έναν αιώνα και πλέον (1904) σε παγκόσμιο επίπεδο, που αξιοποιείται η θερμότητα της γης, για την παραγωγή «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην αξιοποίησή του πλούσιου γεωθερμικού της δυναμικού. Άλλωστε, ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της γεωθερμίας είναι ότι μπορεί να παράγει θερμική ή/και ηλεκτρική ενέργεια με ελάχιστο έως μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

Όμως, πώς λειτουργεί η γεωθερμία;

Το μυστικό για την παραγωγή ενέργειας κρύβεται στα γεωθερμικά ρευστά, δηλαδή σε υπόγειες δεξαμενές νερού από θαλάσσια ή άλλα νερά, τα οποία θερμαίνονται σε θερμοκρασίες που συχνά υπερβαίνουν τους 350° C, λόγω της επαφής τους με πετρώματα που έχουν ήδη θερμανθεί από τη λάβα που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης. Η άντληση των γεωθερμικών ρευστών, με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων που είναι σήμερα διαθέσιμες, επιτρέπει όχι μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την αξιοποίησή τους σε άλλες χρήσεις, όπως η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, η θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, η θέρμανση των θερμοκηπίων, οι ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.

Σήμερα, η συνολική ισχύς των εγκαταστημένων γεωθερμοηλεκτρικών μονάδων σε όλο τον κόσμο υπερβαίνει τα 9.000 ΜW, καθιστώντας τη γεωθερμία μια αξιόπιστη, προσιτή και απόλυτα φιλική στο περιβάλλον εναλλακτική πηγή ενέργειας.

Στην Ελλάδα, έχουν εντοπιστεί 30 περιοχές με γεωθερμικά πεδία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για άμεσες χρήσεις, με ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και να καλύψουν μια σειρά από ενεργειακές ανάγκες. Ο όμιλος έχοντας πάνω από 70 χρόνια ιστορία, σχεδιάζει και αναπτύσσεται πάντα με το βλέμμα στο μέλλον. Επομένως, είναι διατεθειμένος να συμβάλει ουσιαστικά στην εκπόνηση ενός μακροχρόνιου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, όπου θα αξιοποιείται το ανεκμετάλλευτο δυναμικό, όπως η γεωθερμία, με τρόπο τέτοιο που θα βασίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης