Ειδική σύσκεψη για τον Αξιό ποταμό πραγματοποιήθηκε υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη, στην οποία έλαβαν μέρος ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Ιάκωβος Γκανούλης, ο Προϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιώργος Κρεμλής, αρμόδια στελέχη του Υπουργείου και ειδικοί επιστήμονες.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η συνολική προσέγγιση των προβλημάτων της κοιλάδας του Αξιού ποταμού, η σκοπιμότητα και η εφικτότητα δημιουργίας ενός “καλού παραδείγματος” συνολικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων ανάπτυξης και προστασίας μιας ποτάμιας κοιλάδας όπως αυτή του Αξιού, ενός ποταμού από τους δέκα μεγαλύτερους στη Μεσόγειο, εξαιρετικά επιβαρυμένου από ανθρωπογενή ρυπαντικά φορτία και με εμφανείς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη μείωση των ποσοτήτων γλυκού νερού στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αποφασίστηκε η κατάρτιση οδικού χάρτη ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Πιλοτικού Προγράμματος προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του οικοσυστήματος του ποταμού στο ελληνικό έδαφος, που θα αναβαθμίσει το περιβάλλον με τα απαραίτητα έργα και μέτρα ως κεντρικού πυλώνα αύξησης της απασχόλησης, ενίσχυσης του εισοδήματος και αναίρεσης της ρύπανσης των νερών και του υπεδάφους.

Η εφαρμογή μέτρων περιορισμού των αναγκών άρδευσης με την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερού,

-η υιοθέτηση μεθόδων κυκλικής οικονομίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

-η αξιοποίηση του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα σε εκτεταμένες περιοχές της κοιλάδας για τη δημιουργία ενεργειακού πάρκου εκμετάλλευσης της γεωθερμίας και της βιομάζας,

-η συνδυασμένη διαχείριση πόρων προστασίας του περιβάλλοντος και πόρων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών ενεργοποιώντας πολυλειτουργικές προβλέψεις των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ,
αποτελούν πτυχές του προγράμματος, που θα ενσωματωθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας σ’ αυτή τη κρίσιμη περίοδο που απαιτείται αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση των εισοδημάτων αξιοποιώντας τα συμπεράσματα του μεγάλου ερευνητικού και μελετητικού έργου το οποίο έχει παραχθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την διαχείριση της λεκάνης απορροής του Αξιού ποταμού.

Οι συνδυασμένες και πολύσκοπες παρεμβάσεις θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση των ρυπάνσεων των νερών και του υπεδάφους προστατεύοντας και αναδεικνύοντας το συνολικό οικοσύστημα της κοιλάδας του Αξιού, προβάλλοντας ένα σύγχρονο πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης. Θα συμβάλουν, επίσης, στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές των γειτονικών χωρών για την κατάρτιση ενός ενιαίου σχεδίου διαχείρισης ολόκληρης της λεκάνης απορροής του ποταμού Αξιού.

Για το θέμα ο κ. Τσιρώνης δήλωσε : «Η λεκάνη απορροής του Αξιού, με την κατάλληλη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να γίνει φωτεινό παράδειγμα, όπου η απορρύπανση και η προστασία του περιβάλλοντος θα αναδειχθούν σε εφαλτήριο ανάπτυξης και πυλώνα για χιλιάδες θέσεις εργασίας και για παραγωγή αγροτικών προϊόντων ανταγωνιστικών στην διεθνή αγορά».

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης