“Χαστούκι” στη ΔΕΗ από τη SIEMENS

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2008, 19:30
Μάνος Νιφλής
“Χαστούκι” στη ΔΕΗ από τη SIEMENS

Τις ζημιές της από το ''δωράκι'' στη Siemens μετράει η ΔΕΗ, που μετά τις καταγγελίες των συνδικαλιστών της ψάχνει για τα εκατομμύρια των επιδοτήσεων για τα έργα που ανέλαβε η συγκεκριμένη εταιρία. Τελικώς δόθηκαν; Θα δοθούν ή χάθηκαν;

Τα έργα που είχε αναλάβει η Siemens αφορούν στην αναβάθμιση δύο μονάδων της ΔΕΗ στον Αγ. Δημήτριο. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο Οργανωτικός Γραμματέας της Επιχείρησης, Ρίζος Ρίζος, διαγράφηκαν οι ρήτρες για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση των έργων που ανέρχονται στα 3,3 εκ. ευρώ.

Πού είναι οι επιδοτήσεις;

Η Διοίκηση της ΔΕΗ είχε κρίνει την συμφωνία ιδιαιτέρως συμφέρουσα, καθώς οι επιδοτήσεις, που επρόκειτο να λάβει από την Ε.Ε. έφθαναν το 30% του προϋπολογισμού των έργων. Βάσει αυτού του προϋπολογισμού, οι επιδοτήσεις κυμαίνονται στα 20 εκ. ευρώ. Η τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιδοτήσεις προβλέπει, ως προϋπόθεση, να παραδίδονται τα έργα εντός χρονοδιαγράμματος. Στην αντίθετη περίπτωση, οι επιδοτήσεις χάνονται. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία τα έργα, όσον αφορά στην παράδοσή τους, έχουν καθυστερήσει να παραδοθούν, άρα θα πρέπει να δοθεί μια αξιόπιστη απάντηση για το αν τελικώς τα χρήματα δόθηκαν ή χάθηκαν.

«Συμφέρουσες» ζημιές

 Με απλά μαθηματικά αν κάνει κάποιος την πρόσθεση για τις ζημιές που έχει υποστεί η ΔΕΗ από την ανάθεση του έργου στη Siemens, θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του, το ποσό της ποινικής ρήτρας, που θα έπρεπε να έχει εισπραχθεί, το ποσό που διατέθηκε από τη ΔΕΗ προς τρίτες εταιρίες, προκειμένου να καλυφθεί το κενό στα μη ολοκληρωμένα έργα και το ποσό της ευρωπαϊκής επιδότησης. Παρόλα αυτά η Διοίκηση της ΔΕΗ, με χθεσινή ανακοίνωσή της, επιμένει πως η συμφωνία είναι συμφέρουσα.

"Ορθή η σύμβαση" απαντά η ΔΕΗ

Από την πλευρά της η ΔΕΗ σε ανακοίνωση που εξέδωσε  χαρακτηρίζει απόλυτα ορθή την απόφαση για τη συνέχιση της σύμβασης με την κοινοπραξία Siemens AG/Power Machines και την εκτέλεση του έργου αναβάθμισης μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Στην ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρονται τα εξής:

«Με την Σύμβαση ΔΜΚΘ-1155231, που υπεγράφη στις 11.09.2006, ανατέθηκε στη γερμανορωσική Κοινοπραξία "SIEMENS AG - OJSC POWER MACHINES" το έργο "Αναβάθμιση Ατμοστροβίλων Μονάδων ΙΙΙ-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου" έναντι συμβατικού τιμήματος 42.817.000 ευρώ, από το οποίο ποσό 35.840.000 ευρώ εντάχθηκε στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με επιδότηση 40%.

Οι εργασίες αναβάθμισης θα γίνονταν κατά τις προγραμματισμένες τρίμηνες διακοπές λειτουργίας για συντήρηση (κρατήσεις) των δύο Μονάδων, τον Αύγουστο 2007 και τον Φεβρουάριο 2008 αντίστοιχα. Στη Σύμβαση προβλέπονταν προθεσμίες παράδοσης του εξοπλισμού στο εργοτάξιο για την Μονάδα IV μέχρι 18.07.2007 και για τη Μονάδα ΙΙΙ μέχρι 18.11.07.

Ωστόσο, κατά το στάδιο βιομηχανοποίησης του εξοπλισμού διαπιστώθηκαν προβλήματα ποιότητας και αστοχίες σε σημαντικά τμήματα που οδήγησαν σε σοβαρή καθυστέρηση παράδοσης του εξοπλισμού, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης εκτός των προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας (κρατήσεων) και ειδικά για τη Μονάδα ΙΙΙ στην κρίσιμη θερινή περίοδο 2008.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο συνδυάζεται από πλευράς χρονοδιαγράμματος με την κατασκευή και άλλων έργων στις Μονάδες (αναβάθμιση των ηλεκτροστατικών φίλτρων και αναβάθμιση των πύργων ψύξης), που είχαν προγραμματισθεί να γίνουν κατά τις περιόδους κρατήσεως των Μονάδων.

Μπροστά στο πρόβλημα που είχε ανακύψει η Επιχείρηση έπρεπε να λάβει μία απόφαση, ή να καταγγείλει τη σύμβαση και να καρπωθεί ποινικές ρήτρες ύψους 3,3 εκατ. ευρώ και εγγυητικές καλής εκτέλεσης, επαναπροκηρύσσοντας το έργο, χάνοντας έτσι επιδοτήσεις ύψους 14,4 εκατ. ευρώ περίπου από το Γ΄ ΚΠΣ και καθυστερώντας την αναβάθμιση των ατμοστροβίλων κατά δύο περίπου χρόνια, ή να συνεχίσει την εκτέλεση του έργου στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης χωρίς την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και την είσπραξη ποινικών ρητρών για τη συγκεκριμένη καθυστέρηση.

Με την υπ΄αρ. 54/27.03.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ έγινε αποδεκτή η εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιχείρησης και εγκρίθηκαν τροποποιήσεις της Σύμβασης με σκοπό να υπάρξει δυνατότητα αναβάθμισης και των δύο Μονάδων, παρά την καθυστερημένη παράδοση του εξοπλισμού. Ακολούθως υπογράφηκε το σχετικό Συμπλήρωμα Νο1 της Σύμβασης τα κύρια σημεία του οποίου έχουν ως εξής: Οι ημερομηνίες παράδοσης του εξοπλισμού Μονάδων ΙΙΙ και IV μετατοπίσθηκαν στις 15.02.2008 και 30.06.2008 αντίστοιχα. Η περίοδος αναβάθμισης της Μονάδας ΙΙΙ παρέμεινε όπως είχε προγραμματιστεί. Αντί της Μονάδας IV, που δεν κατέστη δυνατόν να αναβαθμιστεί κατά την κράτηση του 2007, θα αναβαθμιστεί είτε η ίδια Μονάδα σε επόμενη κράτηση είτε μία άλλη παρόμοια Μονάδα. " Ο σχετικός εξοπλισμός αποθηκεύεται προσωρινά και η πληρωμή του γίνεται με σημαντικά μειωμένο τίμημα (ποσοστό 35% αντί του 60% που προβλεπόταν αρχικά στη Σύμβαση). Το υπόλοιπο τίμημα θα καταβληθεί με την ανέγερση του εξοπλισμού χωρίς οποιαδήποτε αναθεώρηση τιμών. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης διατηρούνται όπως προβλέπονταν αρχικά στη Σύμβαση και ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες υλοποίησης του Έργου.

Επιπλέον ο Ανάδοχος υφίσταται όλες τις πρόσθετες δαπάνες (διατήρηση εγγυητικών επιστολών, ασφαλίσεων, εγγυήσεων κλπ) και τα γενικά έξοδα λόγω παράτασης της Σύμβασης κατά 2 χρόνια περίπου.

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται - όπως προκύπτει και από τη χθεσινή ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου - ότι είναι απόλυτα ορθή και επιχειρηματικά λογική η απόφαση για τη συνέχιση της σχετικής σύμβασης και την εκτέλεση του έργου και σε καμμία περίπτωση δεν είναι χαριστική προς οιονδήποτε».

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2008, 19:30