Α. Τσίπρας: Νεανική επιχειρηματικότητα κατά brain drain

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, 20:10
Α. Τσίπρας: Νεανική επιχειρηματικότητα κατά brain drain
Τους επτά βασικούς άξονες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, σε ομιλία του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.

Σκοπός, να ενισχυθεί η νεανική επιχειρηματικότητα και να αντιστραφεί «το brain drain στον πιο κρίσιμο τομέα για την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».Οι εν λόγω άξονες κατά τον κ. Τσίπρα έχουν ως εξής:

 1. Έχουμε ήδη προετοιμάσει ένα νέο αναπτυξιακό νόμο ο οποίος:
‐ Διευκολύνει τη μετάβαση από μια οικονομία χαμηλής σε μια οικονομία υψηλής ανταγωνιστικότητας, υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, καινοτομίας και εγχώριας προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.
‐ Ενισχύει υφιστάμενες παραγωγικές δομές, στις οποίες διαπιστώνονται κρίσιμες αδυναμίες και κίνδυνοι κατάρρευσης.
‐ Κινητοποιεί νέες ομάδες δρώντων: επιστήμονες της διασποράς, πρωτοβουλίες κοινωνικής, αλληλέγγυας, εναλλακτικής και συνεταιριστικής οικονομίας, επιχειρηματικά δίκτυα, εγχειρήματα νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

2. Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2016 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας, που αρχικά θα έχει κάτω από στην ομπρέλα της το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΕΤΕΑΝ. Μέσω αυτής της Τράπεζας, θα αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα για τους δήμους και τις περιφέρειες και θα στηριχτούν η πρωτογενής παραγωγή, οι πολύ μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και η συνεταιριστική οικονομία.

3. Θα ενισχύσουμε όλες τις διαδικασίες για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τη δυνατότητα να υπάρξει μια δυναμική γύρω από τον χώρο. Αυτό θα αποτελέσει άλλωστε βασικό σημείο της πολιτικής μας για την έρευνα, την τεχνολογία και για τις τεχνολογίες αιχμής. Ταυτόχρονα, θα εξετάσουμε την παροχή κινήτρων σε ιδιώτες για επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

4. Θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων, δηλαδή θα απογραφειοκρατικοποιήσουμε το σύστημα, προκειμένου να γίνει η όλη διαδικασία, ειδικά αυτή που είναι στραμμένη προς τη νεανική επιχειρηματικότητα, πιο απλή, πιο εύκολη, πιο συμβατή με τις ανάγκες που έχει η κοινωνία σήμερα για ισχυρή επιχειρηματικότητα.

5. Θα ενισχύσουμε τις δράσεις συνέργειας και δικτύωσης των επιχειρήσεων με στόχο την επέκταση του οικοσυστήματος των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην χώρα μας.

6. Θα δημιουργήσουμε τεχνολογικά πάρκα και ζώνες καινοτομίας, που θα αποτελέσουν φυτώρια επιχειρήσεων, παρέχοντας κίνητρα για τη μεταφορά της έδρας επιχειρήσεων σε αυτά.

7. Θα ενισχύσουμε τις θερμοκοιτίδες νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην επιτάχυνση της ωρίμανσης νέων επιχειρηματικών ομάδων και διασύνδεσής τους με την αγορά.


«Περιφέρειες και πόλεις να αξιοποιήσουν τα δικά τους συγκριτικά πλεονεκτήματα»

Αναφερόμενος δε στο ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας και, πιο συγκεκριμένα, της Μακεδονίας, ο κ. Τσίπρας επισήμανε: 
 
Παρότι το σημείο έναρξης της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας τοποθετείται λίγο μετά την έκρηξη της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008, με τον εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών το 2009, ήταν η Θεσσαλονίκη και οι περιφέρειες της Μακεδονίας οι πρώτες που βιώσαν τις συνέπειες των γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων και τη γενικευμένη κρίση στο παραγωγικό τους πρότυπο.

Ήδη, από τη δεκαετία του '90, η Βόρεια Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που ανέκυψαν τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και παγκοσμίως. Με την επιτάχυνση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, παραδοσιακές ανεπτυγμένες οικονομίες υψηλού εισοδήματος, όπως η Ελλάδα, αντιμετώπισαν τον ανταγωνισμό αναδυόμενων οικονομιών που βασίζονται κυρίως στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους εργασίας. Η συνέπεια αυτού του ανταγωνισμού για τη Μακεδονία ήταν η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων ή παραγωγικών διεργασιών τους με υψηλή ένταση εργασίας, σε χώρες χαμηλού κόστους εργασίας στα Βαλκάνια ή και την Ασία και, κατ' επέκταση, η αποβιομηχανοποίηση και η υψηλή ανεργία.Για τις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει ένας μόνο δρόμος για να διατηρήσουν την ευημερία, το υψηλό βιοτικό επίπεδο και το οικονομικό τους προβάδισμα: η μετάβαση σε παραγωγικά πρότυπα που βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία, και η παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μόνο έτσι θα διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επί των αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων οικονομιών. Παράγοντας διαφοροποιημένα και υψηλής ποιότητας προϊόντα και όχι στη βάση του κόστους παραγωγής. Διασφαλίζοντας ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Οι περιφέρειες και οι πόλεις, αξιοποιώντας τα δικά τους συγκριτικά πλεονεκτήματα, μπορούν να αναπτύξουν και να προσελκύσουν νέες επιχειρήσεις και δραστηριότητες που βασίζονται στην τεχνολογία, την καινοτομία, την επιστημονική γνώση και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, αλλά και νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, είναι απαραίτητη η εντατική και διαρκής συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Μόνον έτσι η περιοχή μπορεί να συνδυάσει τις απαραίτητες πολιτικές και υποδομές, τη γνώση και την τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα και τα απαραίτητα κεφάλαια.

Ωστόσο, η υλοποίηση μιας τέτοιας συνεργασίας και η αποτελεσματική μετάβαση σε ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο δεν επιτεύχθηκε στην χώρα μας, ούτε κατά τα προηγούμενα χρόνια της σχετικής ευημερίας και των υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης, ούτε, βεβαίως, και τα τελευταία χρόνια με τα προγράμματα της ακραίας λιτότητας, της ύφεσης και της αποεπένδυσης.

Η πολυεπίπεδη και μακρά κρίση που αντιμετωπίζουμε επιβάλλει σήμερα άμεσες πρωτοβουλίες και ριζικά διαφορετικές προτεραιότητες. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική ανασυγκρότηση δεν απαντάει μόνο στην ανάγκη για αντιστροφή της πορείας κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας. Απαντάει και στα παραπάνω διαχρονικά ζητήματα που αφορούν τα αίτια της κρίσης του μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την επιστημονική γνώση και έρευνα, την εξειδικευμένη τεχνολογία στις παραγωγικές καινοτομίες και στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που είναι ποιοτικά, διαφοροποιημένα και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δεν επιδιώκουμε τη συνεχή μείωση του εργατικού κόστους και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Βασικοί φορείς παραγωγικής δραστηριότητας σε αυτό το μοντέλο αποτελούν οι νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις που θα εκμεταλλεύονται ένα νέο οικοσύστημα πέριξ της ερευνητικής υποδομής των ελληνικών πανεπιστημίων.

Όπως είναι γνωστό, σε κάθε χώρα το περιβάλλον που προσφέρεται για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας είναι διαφορετικό. Στη χώρα μας, το «οικοσύστημα» της λεγόμενης νεανικής και καινοτόμας επιχειρηματικότητας μπορεί να αναπτυχθεί προνομιακά πέριξ των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Για να καταστεί όμως αυτό εφικτό είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τομές που να αποσαφηνίζουν το τοπίο από νομικές απροσδιοριστίες και αγκυλώσεις.


Πηγή φωτό: thestival.gr

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, 20:10