Αυξημένη λογοδοσία για τα στατιστικά στοιχεία

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012, 13:10
Αυξημένη λογοδοσία για τα στατιστικά στοιχεία
Την κατάργηση του ήδη παυθέντος διοικητικού συμβουλίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από ένα αναβαθμισμένο συμβουλευτικό σώμα, που θα επικοινωνεί τακτικά και με τη Βουλή, αλλά και αύξηση της εξουσίας του προέδρου της Αρχής, προβλέπει τροπολογία η οποία ενσωματώθηκε σε εφαρμοστικό νόμο του νέου μνημονίου.

Στο γενικό της τίτλο, η τροπολογία προβλέπει την υπογραφή του πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κείμενο «Δέσμευσης για την εμπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία» που θα εξασφαλίζει την υλοποίηση του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για Στατιστικά Στοιχεία. Τούτο, ενάμιση χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου (3832/2010), με τον οποίο η ΕΛ.ΣΤΑΤ. γινόταν ανεξάρτητη αρχή, υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και αξιόπιστη παραγωγή στατιστικών στοιχείων.

Στην τροπολογία προβλέπεται η σύσταση ενός νέου συμβουλευτικού σώματος, αντί του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία δύο ετών, το οποίο δεν θα έχει συμμετοχή στη διοίκηση, παραγωγή, συλλογή και διάθεση στατιστικών στοιχείων. Θα έχει όμως την υποχρέωση ετήσιας ακρόασης και αναφοράς στο Κοινοβούλιο, έπειτα από ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στατιστικής Διακυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα έχει ρόλο παρατηρητή στο νέο σώμα, ενώ όροι και προσλήψεις, τόσο του προέδρου όσο και των μελών του συμβουλίου, θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς από την αναθεώρηση του νόμου.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μετά την κατάργηση του συμβουλίου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις μεθόδους και το περιεχόμενο των στατιστικών στοιχείων καθώς και για την απαραίτητη ευελιξία για την διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, διατηρεί την υποχρέωση παραστάσεών του στο Εθνικό Κοινοβούλιο.

Με την τροπολογία ζητείται η πλήρης ανεξαρτησία της από το Υπουργείο Οικονομικών με τον διαχωρισμό ακόμη και του προϋπολογισμού της από αυτόν του υπουργείου Οικονομικών και την ένταξή του στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012, 13:20