«Αναγκαία η μεταφορά τεχνογνωσίας στη δημόσια διοίκηση»

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, 12:25
«Αναγκαία η μεταφορά τεχνογνωσίας στη δημόσια διοίκηση»
Στοιχείο αναγκαίο και ουσιώδες χαρακτηρίζει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα για την αναβάθμιση των διαδικασιών ανάδειξης των καταλληλότερων προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση.

Σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης δεν παραλείπει να επισημάνει ότι «μέχρι σήμερα η επιλογή προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση συντελούταν αμιγώς από δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς οι οποίοι χρησιμοποιούσαν εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης που κρίνονται πλέον ως μη επαρκή».

Όπως, εξάλλου, αναφέρει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τα εργαλεία και οι μέθοδοι επιλογής προϊσταμένων που εισάγει ο νέος νόμος έχουν εφαρμοστεί επί πολλά χρόνια σε διάφορες μορφές τους σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, όχι όμως στο ελληνικό δημόσιο.

«Η μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα είναι συνεπώς στοιχείο αναγκαίο και ουσιώδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέες αυτές μέθοδοι στον δημόσιο τομέα. Συνεπώς κρίνεται κατ' αρχήν αναγκαία η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων που να έχουν εφαρμόσει με επιτυχία στην πράξη ανάλογες πρακτικές» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης και προσθέτει ότι «οι ιδιώτες εμπειρογνώμονες παρέχουν την εμπειρία και τη γνώση τους προκειμένου να συμβάλουν στην αναβάθμιση των σχετικών διαδικασιών και στην ανάδειξη των καταλληλότερων προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, 13:32