Ανακοίνωση πολιτικής στήριξης στην Ελλάδα από την ΕΕ

Ανακοίνωση πολιτικής στήριξης στην Ελλάδα από την ΕΕ
Αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα θα λάβουν τα μέλη της ευρωζώνης για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στο σύνολό της, δηλώνουν οι επικεφαλής των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής, με αφορμή την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Στη δήλωσή τους οι «27» επισημαίνουν ότι «όλα τα μέλη της ευρωζώνης πρέπει να εφαρμόζουν υγιείς οικονομικές πολιτικές σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί».

Επισημαίνεται ακόμη πως «έχουμε μια κοινή ευθύνη για την οικονομική και νομισματική σταθερότητα στην ευρωζώνη. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες και την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να πράξει ότι χρειαστεί, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης συμπληρωματικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σταθερότητας για το 2010 και τα επόμενα χρόνια θα επιτευχθούν».

Στην ίδια δήλωση οι «27» υπογραμμίζουν ότι «καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει όλα αυτά τα μέτρα με αποφασιστικό τρόπο για την αποτελεσματική μείωση του ελλείμματος κατά 4% το 2010. Καλούμε το Συμβούλιο ΕΚΟΦΙΝ, στη συνεδρίασή του της 16ης Φεβρουαρίου, να υιοθετήσει συμπεράσματα για την Ελλάδα με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής και τα πρόσθετα μέτρα που έχει ανακοινώσει η Ελλάδα», αναφέρει η δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των “27”.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους ηγέτες «η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των συστάσεων σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και θα προτείνει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα βάσει της τεχνογνωσίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ μια πρώτη αξιολόγηση θα γίνει τον Μάρτιο».

«Τα μέλη της ευρωζώνης θα λάβουν αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα για να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα στο σύνολό της . Η ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε καμία οικονομική στήριξη, καταλήγει η δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010, 17:41