Αβραμόπουλος: Ανοίγει «παράθυρο» για την έκδοση των «8» στην Τουρκία

Αβραμόπουλος: Ανοίγει «παράθυρο» για την έκδοση των «8» στην Τουρκία
Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Επικαλούμενος σχετική Κοινοτική Οδηγία, ο αρμόδιος επίτροπος της Ε.Ε. Δημήτρης Αβραμόπουλος, με σημερινή γραπτή του απάντηση σε ερώτημα του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή, αφήνει ανοικτό «παράθυρο» για την έκδοση των «8» Τούρκων αξιωματικών στην πατρίδα τους, στην περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα (RedNotice) της Τουρκίας προς την Interpol.

Στην από 2 Οκτωβρίου 2018 γραπτή του ερώτηση, ο Νίκος Χουντής ανέφερε ότι «σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, τουρκικό δικαστήριο παρήγγειλε στις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας τη μεταβίβαση αιτήματος στην Interpol (RedNotice) για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 8 Τούρκων αξιωματικών, για τους οποίους η ελληνική Δικαιοσύνη αποφάσισε τελεσίδικα την παροχή ασύλου».

Υπογράμμιζε δε ότι, «όπως έχει αποδειχθεί, η Τουρκία, κατά πάγιο τρόπο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει καταχρηστικά χρησιμοποιήσει το σύστημα Red Notice της Interpol, προκειμένου να επιτύχει τη δίωξη αντιφρονούντων στο εξωτερικό, γεγονός που έχει ήδη καυτηριαστεί από τη Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ρωτούσε, δε, την Κομισιόν «αν είναι δυνατόν κυβέρνηση κράτους μέλους, του οποίου η Δικαιοσύνη, σε ανώτατο βαθμό, έχει παράσχει πολιτικό άσυλο σε πρόσφυγες, στη βάση της Συνθήκης της Γενεύης, να εκδώσει τα εν λόγω πρόσωπα, εάν υπάρξει RedNotice από την Interpol; Κάτι τέτοιο δεν θα παραβίαζε το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των αιτούντων άσυλο;».

Απαντώντας σήμερα, ο επίτροπος Αβραμόπουλος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο της έκδοσης των «8» στην Τουρκία, από τη στιγμή που υπάρξει σχετικό αίτημα από την Interpol, συμπεραίνοντας ότι:
«Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η αναγνώριση κάποιου ως πρόσφυγα σε ένα κράτος μέλος δεν παρέχει ασυλία από την άσκηση ποινικής δίωξης. Η οδηγία της ΕΕ περί αναγνώρισης ορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του πρόσφυγα και τα δικαιώματα και τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς αυτό. Η οδηγία προβλέπει επίσης ότι υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα αν έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου του/της, όπως προβλέπει και κανόνες που καλύπτουν καταστάσεις στις οποίες το καθεστώς πρόσφυγα μπορεί να ανακληθεί, να τερματιστεί ή να μην ανανεωθεί.»

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου:

Οι αγγελίες της Ιντερπόλ αποτελούν διεθνή αιτήματα συνεργασίας ή σήματα που επιτρέπουν στις αστυνομίες των χωρών μελών της Ιντερπόλ να ανταλλάσσουν πληροφορίες περί εγκλημάτων. Στην περίπτωση των ερυθρών αγγελιών, πρόκειται για πρόσωπα που καταζητούνται από εθνικά δικαστήρια για ποινική δίωξη ή για εκτέλεση ποινής βάσει εντάλματος σύλληψης ή δικαστικής απόφασης. Ο ρόλος της Ιντερπόλ είναι να συντρέχει τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των προσώπων αυτών με σκοπό τη σύλληψη και έκδοσή τους ή παρόμοια σύννομη πράξη. Οι ερυθρές αγγελίες δεν αποτελούν διεθνή εντάλματα σύλληψης. Η Ιντερπόλ δεν μπορεί να εξαναγκάσει καμία χώρα μέλος να συλλάβει κάποιο πρόσωπο που αναζητείται μέσω ερυθράς αγγελίας. Κάθε χώρα μέλος αποφασίζει τη νομική ισχύ που θα προσδώσει σε μια ερυθρά αγγελία εντός των συνόρων της.
Εναπόκειται κατά πρώτο και κύριο λόγο στην Ιντερπόλ και τις χώρες μέλη της να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή καταχρήσεων των διαδικασιών της Ιντερπόλ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι αρμόδια να αξιολογούν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν όταν δέχονται μια ερυθρά αγγελία και να εξετάζουν τις εν λόγω αγγελίες με βάση τη χώρα προέλευσης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αναγνώριση κάποιου ως πρόσφυγα σε ένα κράτος μέλος δεν παρέχει ασυλία από την άσκηση ποινικής δίωξης. Η οδηγία της ΕΕ περί αναγνώρισης ορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του πρόσφυγα και τα δικαιώματα και τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς αυτό. Η οδηγία προβλέπει επίσης ότι υπήκοος τρίτης χώρας αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα αν έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου του/της, όπως προβλέπει και κανόνες που καλύπτουν καταστάσεις στις οποίες το καθεστώς πρόσφυγα μπορεί να ανακληθεί, να τερματιστεί ή να μην ανανεωθεί.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019, 12:41