Διευκολύνσεις λόγω εκλογών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009, 22:29
Διευκολύνσεις λόγω εκλογών
Αναστέλλονται οι προσλήψεις, οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι κανονικές άδειες, αλλά παρέχονται και διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και υπαλλήλους ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ ανακαλούνται τυχόν άδειες που έχουν χορηγηθεί μέχρι και την ημέρα προκήρυξης τω εκλογών.

Για τις διευκολύνσεις που παρέχονται, προκειμένου να μεταβούν οι ψηφοφόροι στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:

1. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 - 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201 - 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

2. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 - 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Ο υπουργός Εσωτερικών καλεί τα υπουργεία και τους λοιπούς φορείς, που έχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό, να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009, 22:29