Δικαίωμα ανάκλησης της συνταξιοδότησης σε εκπαιδευτικούς

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010, 13:35
Δικαίωμα ανάκλησης της συνταξιοδότησης σε εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απολύθηκαν αυτοδίκαια, λόγω 35/ετίας και ορίου ηλικίας, με τη λήξη του διδακτικού έτους 2009-2010 έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στην οργανική τους θέση και στη θέση που κατείχαν πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους και διατηρούν τη σειρά τους στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας, Εύης Χριστοφιλοπούλου, «το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου μόνου του Ν.3847/2010 (Φ.Ε.Κ.67 τ.Α΄) παρέχεται για έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι 20 Αυγούστου 2010».

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010, 13:35