Δηλώσεις Σαχινίδη για τις δανειοδοτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011, 13:19
Δηλώσεις Σαχινίδη για τις δανειοδοτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων
Από Διυπουργική Επιτροπή θα πρέπει να εγκριθεί κατ’ αρχήν η παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια φορέων και να προταθούν παράλληλα οι προϋποθέσεις, όπως υπενθυμίζει με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της Ν.Δ., Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος είχε καλέσει την κυβέρνηση να εκδώσει υπουργική απόφαση για την παροχή εγγυήσεων σε επιχειρήσεις που εξάγουν οπωροκηπευτικά προϊόντα, νωπά και μεταποιημένα, όπως έγινε με τη δανειοδότηση επιχειρήσεων με εξαγωγές άνω του 30% του τζίρου τους που δραστηριοποιούνται στο τυποποιημένο ροδάκινο και αχλάδι.

Όπως διευκρινίζει στην απάντησή του ο υφυπουργός Οικονομικών, με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2011, παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 80% στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνεταιριστικές οργανώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις επεξεργασίας συμπύρηνων ροδάκινων, των οποίων οι ετήσιες εξαγωγές υπερβαίνουν το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία, προκειμένου να εξοφληθούν οι παραγωγοί για αγορασθείσες ποσότητες συμπύρηνων ροδάκινων εσοδείας 2010.

Περαιτέρω ορίστηκε ότι το ανώτατο ύψος της συνολικής δανειοδότησης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Έκαστο δάνειο χορηγείται μέσω μιας αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, έχει δε διάρκεια από την ημερομηνία χορήγησής του μέχρι 31/12/2011.

Το ποσό εκάστου δανείου ισούται με το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων οφειλών κάθε επιχείρησης προς τους ροδακινοπαραγωγούς για αγορασθείσες ποσότητες ροδακίνων.

Όσον αφορά στο αίτημα του βουλευτή της Ν.Δ. να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα και για τις εξαγωγές στα οπωροκηπευτικά, ο υφυπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης, υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 2322/1995, τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η εν λόγω Διεύθυνση στη συνέχεια υποβάλλει σχετική εισήγηση σε Υποεπιτροπή που προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η Υποεπιτροπή εξετάζει, λόγω αρμοδιότητας, κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αίτησης παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, για να διαπιστώσει αν πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους φορείς οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Το σχετικό πόρισμα υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία εισηγείται εγγράφως για την παροχή ή όχι της σχετικής σύμφωνης γνώμης της, προτείνοντας προϋποθέσεις και όρους παροχής της εγγύησης, καθώς και ασφάλειες που πρέπει να παραχωρηθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Ο βουλευτής της Ν.Δ. Χρήστος Σταϊκούρας, που είχε καταθέσει την ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, έσπευδε να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση ότι «ο κλάδος οπωροκηπευτικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων, αποτελεί το 32% των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, συμβάλλοντας ουσιαστικά, με την αυξητική του τάση τα τελευταία δύο χρόνια, στη βελτίωση του αγροτικού ισοζυγίου της χώρας μας».

Ως εκ τούτου, ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε να μην περιοριστεί η ισχύς της υπουργικής απόφασης μόνο σε συγκεκριμένο προϊόν, πολύ δε περισσότερο που «η καθυστέρηση στην επιστροφή Φ.Π.Α. προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις επιτείνει την έλλειψη ρευστότητας και τη δυσχέρεια των επιχειρήσεων αυτών».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011, 13:19