Διορία μέχρι το τέλος του έτους

Διορία μέχρι το τέλος του έτους
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, δίδεται διορία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 στους γενικούς διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών σε όλα τα Υπουργεία, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Ανεξάρτητες Αρχές και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, προκειμένου να καταρτίσουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τριμηνιαία ανώτατα όρια δαπανών.

Έτσι, σε περίπτωση που στον προϋπολογισμό παρατηρηθούν υπερβάσεις, προβλέπονται μεταξύ άλλων, αυτόματες περικοπές δαπανών και εποπτεία.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση επισημαίνονται τα εξής:

-«Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων των Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τίθενται τριμηνιαία ανώτατα όρια πληρωμών και μεταβολής απλήρωτων υποχρεώσεων».

-«Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους μεριμνά για διορθωτικές παρεμβάσεις μείωσης των αποκλίσεων».

-«Σε περίπτωση που η υπέρβαση είναι άνω του 10%, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής την οποία αποστέλλει προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και ταυτόχρονα περιγράφει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή σχεδιάζεται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης».

- Σε περιπτώσεις απόκλισης άνω του 10% από το στόχο, εφαρμόζονται οι νέοι Δημοσιονομικοί Κανόνες που περιλαμβάνει τις διατάξεις των αυτόματων περικοπών και της εποπτείας.

Προθεσμία επιβεβαίωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ

Στο μεταξύ, εγκύκλιο, με την οποία ζητά από όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας να επιβεβαιώσουν τις καταγεγραμμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, εξέδωσε ο Γ.Γ. του υπουργείου Εσωτερικών Γ. Ιωαννίδης, προκειμένου να αποπληρωθούν άμεσα. Η προθεσμία επιβεβαίωσης των στοιχείων για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού λήξει στις 8 Ιανουαρίου.

Η εγκύκλιος έρχεται σε συνέχεια της χρηματοδότησης 42 δήμων, που είχαν ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά 255.306.360 ευρώ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Η σχετική απόφαση λήφθηκε την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρουσία του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά, του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012, 17:34