Ελεγκτικές αρμοδιότητες για την Eurostat

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010, 18:50
Ελεγκτικές αρμοδιότητες για την Eurostat
Την ανάθεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων στην Eurostat μελετά η ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή υιοθέτησε σήμερα, κατόπιν προτάσεως του αρμόδιου επιτρόπου Όλι Ρεν, την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού, με στόχο τη βελτίωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων που κοινοποιούν οι εθνικές αρχές των κρατών - μελών στις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες.

Εφόσον εγκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση από το Συμβούλιο, προβλέπονται συχνότερες επισκέψεις αντιπροσωπειών της Eurostat στα κράτη - μέλη. Σε περίπτωση που εντοπίζονται ειδικότερα προβλήματα, η κοινοτική στατιστική υπηρεσία θα μπορεί να διενεργεί στο εν λόγω κράτος - μέλος πρόσθετες επισκέψεις μεθοδολογικού χαρακτήρα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010, 18:51