Η αλήθεια για τον ΟΑΣΘ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016, 16:01
Η αλήθεια για τον ΟΑΣΘ
Της Άντζελας Πεΐτση

Έγγραφα ντοκουμέντα φέρνει στο φως της δημοσιότητας το zougla.gr αναφορικά με τα όσα διέπουν την λειτουργία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Συγκεκριμένα και κατ΄ αποκλειστικότητα το zougla.gr δημοσιεύει το επίσημο έγγραφο που είχε υπογράψει ο Πρόεδρος ΔΣ του ΟΑΣΘ Χρήστος Στεφανίδης, κατά το οποίο παραιτείται από οποιεσδήποτε «δικαστικές αξιώσεις για δύο χρόνια» ώστε να «συμβάλλει στην εξυγίανση του Οργανισμού», την ΚΥΑ που είχε γίνει επί των συναρμοδίων Υπουργών, Χρήστου Σταϊκούρα και Μιχάλη Παπαδόπουλου για την αύξηση των κομίστρων, τη μείωση των μισθών των υπαλλήλων αναδρομικά κατά 5% και κυρίως το ό,τι από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας, ο ίδιος ο ΟΑΣΘ αναλαμβάνει μόνος του το κόστος. Τονίζεται πως σύμφωνα με το νόμο ό,τι αν τυχόν από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που υπογράφηκε ο νόμος, δημιουργήσει ελλείμματα ο ΟΑΣΘ, θα τα καλύπτει μόνο του.

Το «απίστευτο» γεγονός της σημερινής κυβέρνησης είναι πως βάσει της αποκαλούμενης «κοινωνικής πολιτικής Σπρίτζη» τα έσοδα και οι δαπάνες του Οργανισμού, δεν «βγαίνουν». Με βάση λοιπόν το νόμο Σταϊκούρα δεν μπορεί το κράτος να χρηματοδοτήσει τον Οργανισμό, αλλά, θα πρέπει τις οποιεσδήποτε δαπάνες – κόστος και ελλείμματα- να τα καλύψει μόνος του ο Οργανισμός. 

Σύμφωνα με πηγές του zougla.gr, ο κ. Στεφανίδης, υπέγραψε και συμφώνησε να παραιτηθεί οποιωνδήποτε δικαστικών διεκδικήσεων για δύο χρόνια. (Δημοσιεύουμε το σχετικό έγγραφο). Παράλληλα δημοσιεύουμε και τη σχετική σελίδα του μνημονίου για το τι θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε κάνει για τον Ιούλιο του 2016. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη χρονολογία «στριμώχνεται» ακόμα περισσότερο η διοίκηση του ΟΑΣΘ καθώς μειώνεται η επιχορήγηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ακόμα περισσότερο, περιορίζοντάς της, στα 40 εκατ ευρώ. Μάλιστα, η σημερινή κυβέρνηση, βάσει μνημονιακής υποχρέωσης που υπέγραψε από τον Ιούλιο, είναι να μειώσει κι ακόμα περισσότερο το κόστος του ΟΑΣΘ. Το ερωτηματικό ή ο εμπαιγμός για τους Θεσσαλονικείς είναι πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει υπογράψει στο συμπληρωματικό μνημόνιο του Ιουνίου πως μέχρι τον Ιούλιο, θα έριχνε την επιχορήγηση στα 40 εκατ. ευρώ. Τι έκανε λοιπόν;«Παραίτηση» ΟΑΣΘ από δικαστικές αξιώσεις

Ο ΟΑΣΘ με Αρ. Πρωτ.345 και ημερομηνία κατάθεσης 11/8/2014, με έγγραφο του, που κοινοποιεί προς τον Πρόεδρο του Διαιτητικού Δικαστηρίου, Μιχάλη Θεοχαρίδη, το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους –Διαιτητή του Ελληνικού Δημοσίου, Ανδρέα Γραμματικό και τον Επίτιμο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου-Διαιτητή του ΟΑΣΘ, καταθέτει επιστολή με θέμα: «Παραίτηση του Ο.Α.Σ.Θ. από το δικαίωμα εκδόσεως αποφάσεως επί της 18-10-2013 αιτήσεως προς το Διαιτητικό Δικαστήριο» και δηλώνει ότι: «Δηλώνουμε ότι δεν επιθυμούμε την έκδοση αποφάσεως επί της ανωτέρω από 18-10-2013 αιτήσεως μας προς το Δικαστήριό σας, από το δικόγραφο της οποίας παραιτούμαθε».

Η ΚΥΑ

Οι συναρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, υπέγραψαν σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2283/26 Αυγούστου 2014 για την «Οριστικοποίηση συμβατικών δαπανών- εσόδων- αντισταθμιστικής καταβολής χρήσεως 2009-2010-2011-2012-2013, επαναπροσδιορισμός συμβατικών δαπανών – εσόδων – αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης 2014 και προϋπολογιστικός καθορισμός συμβατικών δαπανών-εσόδων αντισταθμιστικής καταβολής χρήσεων 2015, 2016 και 2017 από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Καθορισμός κομίστρων του ΟΑΣΘ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν.δ. 3721/1957 (Α΄ 142) «περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)», όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 716/70 (Α΄ 238) και το ν. 866/79.

2. Του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) και της από 30.4.2001 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ. και ειδικά της παρ.3 του άρθρου έβδομου αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 3185/2003 (Α΄229), την από 4−8−2003 συμπληρωματική οικονομική συμφωνία, το ν. 3652/2008 (Α΄45) «Κύρωση Σύμβασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30−4−2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.», ως και την από 8−4−2010 νέα συμπληρωματική οικονομική συμφωνία που κυρώθηκε με το ν. 3897/2010 (Α΄ 208) ΦΕΚ1 – ΦΕΚ2

Οι ενέργειες ολοκλήρωσης εξυγίανσης του ΟΑΣΘ

Ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας δίνει στη δημοσιότητα, τα επίσημα οικονομικά στοιχεία για τον ΟΑΣΘ και υπογραμμίζει πως «το πρόβλημα είναι διαχρονικό».Μεταξύ άλλων ο κ. Σταϊκούρας είχε ανακοινώσει τα παρακάτω:
  
«Αποφάσεις, την αντισταθμιστική καταβολή του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΟΑΣΘ.

 Η μέση ετήσια επιδότηση ανά όχημα ήταν 210.548 ευρώ προς τον ΟΑΣΘ, όταν προς τον ΟΑΣΑ ανήλθε στις 55.878 ευρώ.
 Η μέση ετήσια επιδότηση ανά εργαζόμενο ήταν 50.046 ευρώ προς τον ΟΑΣΘ, όταν προς τον ΟΑΣΑ ανήλθε στις 16.885 ευρώ.
 Η μέση ετήσια επιδότηση ανά επιβάτη ήταν 0,81 ευρώ προς τον ΟΑΣΘ, όταν προς τον ΟΑΣΑ ανήλθε στα 0,21 ευρώ.

Για το 2014, η επιχορήγηση του ΟΑΣΘ έχει προβλεφθεί, σύμφωνα με την με αριθμ. Α-49860/4560/19.12.2013 (ΦΕΚ 50/Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο ποσό των 48 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταβολή προβλέπεται σε 12 ισόποσες δόσεις των 4 εκατ. ευρώ.»
Τα συναρμόδια Υπουργεία


Τα Γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, σχετικά με το χρονίζον πρόβλημα του ΟΑΣΘ, με κοινό δελτίο τύπου τους, έκαναν γνωστό στις 6 Αυγούστου 2014, πως προχώρησαν σε εξορθολογισμό της λειτουργίας και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του ΟΑΣΘ. Συγκεκριμένα είχαν ανακοινώσει:

Η ρύθμιση αυτή είναι κρίσιμης σημασίας για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης στις νέες συνθήκες, δεδομένου ότι κατά την 6ετία 2008-2013 ο Κρατικός Προϋπολογισμός επιβαρύνθηκε με το ποσό των 695 εκατ. ευρώ σε ταμειακή βάση ή 687 εκατ. ευρώ σε δεδουλευμένη βάση (μ.ο. 114,5 εκατ. ευρώ κατ’ έτος) για τη χορήγηση της αντισταθμιστικής καταβολής στον ΟΑΣΘ.

Ειδικότερα, με βάση τις υπογραφείσες ΚΥΑ, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1ον. Το κόμιστρο από 01.10.2014 διαμορφώνεται στο μικρότερο δυνατό ύψος.
2ον. Οι οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν την περίοδο 2010-2013 τακτοποιούνται με πρόσθετη καταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΟΑΣΘ ποσού 120,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυξάνει τον προαναφερθέντα μ.ο. για την 6ετία 2008-2013 στο επίπεδο των 135 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.
3ον. Η αντισταθμιστική καταβολή του έτους 2014 αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 102,8 εκατ. ευρώ.
4ον. Η αντισταθμιστική καταβολή για την τριετία 2015-2017 καθορίζεται στα ακόλουθα ποσά: (α) για το 2015: 53,2 εκατ. ευρώ, (β) για το 2016: 47 εκατ. ευρώ, και (γ) για το 2017: 44,1 εκατ. ευρώ.
Έτσι, με τις ανωτέρω ΚΥΑ, ο Κρατικός Προϋπολογισμός, για την τριετία 2015-2017, από τη διευθέτηση του ζητήματος της αντισταθμιστικής καταβολής μειώνει τη δημόσια δαπάνη περίπου κατά 85 εκατ. ευρώ κατ’ έτος και συνολικά περίπου κατά 250 εκατ. ευρώ, ωθώντας τους εμπλεκόμενους σε ισορροπημένες ρυθμίσεις εξορθολογισμού.

Oι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ συμμετέχουν με περικοπή 5%, αναδρομικά από 01.01.2014, των πάσης φύσεως απολαβών τους».


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016, 16:09