Η ατζέντα των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011, 07:26
Η ατζέντα των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin

Ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, στις Βρυξέλλες.

Στην ημερήσια διάταξη του Ecofin θα είναι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και η μελλοντική πορεία του μακροοικονομικού διαλόγου σε πολιτικό επίπεδο, νομοθετικές διαβουλεύσεις και μη νομοθετικές δραστηριότητες σχετικά με την Οικονομική διακυβέρνηση με οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών και οδηγία για τη φορολογία αποταμιεύσεων.

Επίσης στις μη νομοθετικές δραστηριότητες οι συζητήσεις θα αφορούν:

-Συμφωνίες με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της απάτης

-Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Μαρτίου 2011)

-Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

 -Προετοιμασία της Συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών της Ομάδας G20 (18-19 Φεβρουαρίου 2011)

-Διαδικασία απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2009

 -Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2012

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011, 07:29