«Η Ευρώπη είναι σε λάθος χέρια»

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011, 14:04
«Η Ευρώπη είναι σε λάθος χέρια»
«Η Ευρώπη είναι σε λάθος χέρια» τιτλοφορείται η διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ), η οποία υιοθετήθηκε κατά την σημερινή σύνοδο των ηγετών του στην Αθήνα.

Στην εισαγωγική παράγραφο του κειμένου, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τονίζουν την κρισιμότητα της συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη και επικρίνουν τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς ότι θυσιάζουν τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές -της αλληλεγγύης και της κοινής μοίρας- θέτοντας κράτη και πολίτες σε ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές επικρίνουν τους Συντηρητικούς για τις προτάσεις τους που θεμελιώνονται στην επιθυμία τους να θεσμοθετήσουν την λιτότητα και να κατεδαφίσουν τα κοινωνικά μοντέλα και τα ασφαλιστικά συστήματα.

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αναφέρουν πως το ΕΣΚ έχει ξεκάθαρη, κοινωνικά υπεύθυνη και οικονομικά αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, προσθέτοντας ότι «είμαστε το κόμμα που αντιλαμβάνεται πως για την κρίση δεν ευθύνονται ούτε οι πολίτες, ούτε το κοινωνικό κράτος, αλλά οι άπληστες, ανεύθυνες πολιτικές των συντηρητικών κυβερνήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη στο πρόσφατο παρελθόν και οι ανεξέλεγκτες αγορές».

Η πρόταση του ΕΣΚ αποτελείται από πέντε άξονες με πρώτον εκείνο της ανάπτυξης, όπου οι Σοσιαλιστές υποστηρίζουν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως προϋπόθεση της ανάπτυξης.
Ο δεύτερος άξονας της πρότασης του ΕΣΚ αφορά την αύξηση των θέσεων απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου.
Ο τρίτος άξονας αφορά τη δίκαιη ανάπτυξη, ενώ υποστηρίζεται πως με στρατηγικές επενδύσεις είναι δυνατόν να εξέλθουν οι χώρες από την κρίση απασχόλησης και να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο δίκαιης ανάπτυξης.
Ο τέταρτος άξονας αφορά τη διαχείριση του χρέους της Ευρωζώνης και τη βελτίωση του οικονομικού πυλώνα της Ευρώπης με δίκαιο τρόπο. Το ΕΣΚ υποστηρίζει πως η χρηματοδότηση επενδύσεων για νέες θέσεις εργασίας είναι μέρος της απάντησης σε αυτό το πρόβλημα, καθώς η βελτίωση της οικονομίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας θα βελτιώνει τα φορολογικά έσοδα και θα μειώνει τα κρατικά έξοδα. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τονίζουν την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενός πραγματικά αποτελεσματικού μηχανισμού οικονομικής διάσωσης για την Ευρωζώνη.

Τέλος, ο πέμπτος άξονας της πρότασης του ΕΣΚ αφορά την οικονομική μεταρρύθμιση της Ε.Ε.. Τονίζεται ότι η Ε.Ε. είναι μια «φανταστική» ευκαιρία για τους πολίτες της και τα κράτη-μέλη της, αλλά επισημαίνεται ότι απαιτείται η αλλαγή των κανόνων διακυβέρνησης της Ένωσης και πριν απ’ όλα της οικονομικής διακυβέρνησης.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011, 14:09