Καταργήσεις επτά Προξενείων του εξωτερικού προωθεί το ΥΠΕΞ

Καταργήσεις επτά Προξενείων του εξωτερικού προωθεί το ΥΠΕΞ
Με τρία σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που κατατέθηκαν για επεξεργασία στο Ε' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργούνται επτά Γενικά Προξενεία της χώρας στο εξωτερικό και δύο Προξενεία, όπως επίσης καταργείται και η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, καταργούνται τα Γενικά Προξενεία Βρυξελλών, Λονδίνου, Παρισίων, Ανοβέρου, Κολωνίας, Λειψίας και Νάπολης. Επίσης, καταργούνται τα προξενεία Νις και Ντέρμπαν.

Παράλληλα, συνιστώνται προξενικά γραφεία σε τρεις Πρεσβείες μας. Συγκεκριμένα, συνιστάται: α) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία των Βρυξελλών με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη της επικράτεια του Βελγίου, β) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία Λονδίνου με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, γ) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία Παρισίων με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της Γαλλίας, με εξαίρεση τις περιοχές που υπάγονται στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου Μασσαλίας.

Εξάλλου, ανακαθορίζεται η σύνθεση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες) ως εξής: 1) Πρέσβης, 2) δύο Πρεσβευτές-Σύμβουλοι, 3) έξι σύμβουλοι Πρεσβείας Α' ή Β', 4) οκτώ γραμματείς Πρεσβείας Α', Β' ή Γ', 5) έξι εμπειρογνώμονες, 6) δύο σύμβουλοι οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α' ή Β', 7) δύο γραμματείς οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α', Β' ή Γ, 8) αναπληρωτής νομικός σύμβουλος της ειδικής νομικής υπηρεσίας, 9) εισηγητής της ειδικής νομικής υπηρεσίας, 10) δεκαπέντε πτυχιούχοι διοικητικοί ή διοικητικοί γραμματείς, 11) τέσσερις υπάλληλοι κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής, 12) τέσσερις ιδιαίτεροι γραμματείς, 13) δύο τηλεφωνητές, 14) τέσσερις κλητήρες, 15) πέντε οδηγοί και 16) δύο φύλακες-θυρωροί.

Πηγή: Best News

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011, 05:23