Κατατέθηκε η τροπολογία για τους μετακλητούς

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012, 09:13
Κατατέθηκε η τροπολογία για τους μετακλητούς
Κατατέθηκε η τροπολογία για την απαγόρευση διορισμού συζύγου ή συγγενούς α` ή β`’ βαθμού μέλους της κυβέρνησης ή υφυπουργού και την κατάργηση Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της τροπολογίας, υλοποιείται η απόφαση του πρωθυπουργού για θέσπιση περιορισμών αναφορικά με τον τρόπο στελέχωσης των οργανικών μονάδων των κρατικών λειτουργών (μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών) και θεσμοθετείται η απαγόρευση πρόσληψης συζύγων και συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών (μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών), που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να προσλαμβάνουν μετακλητούς υπαλλήλους, ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες στα πολιτικά τους γραφεία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζεται η απόφαση της κυβέρνησης για μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους, της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους, καθώς και της ανάγκης εξάλειψης παράλληλων διοικητικών δομών που ασκούν ίδιες ή ταυτόσημες αρμοδιότητες με αυτές της κεντρικής εξουσίας. Έτσι, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία πιο στοχευμένων και περιεκτικών διοικητικών δομών του Υπουργείου Οικονομικών, καταργείται η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται σε ήδη υφιστάμενες δομές, ώστε να υλοποιηθεί και η απόφαση περί μείωσης των οργανικών μονάδων του Δημοσίου.

Eπιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012, 09:25