Κοινή δήλωση συμφωνίας για τα εργασιακά εν όψει της διαπραγμάτευσης του Σεπτεμβρίου

Κοινή δήλωση συμφωνίας για τα εργασιακά εν όψει της διαπραγμάτευσης του Σεπτεμβρίου
Κοινή δήλωση συμφωνίας για τα εργασιακά υπέγραψαν την Τρίτη οι κοινωνικοί εταίροι εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργο Κατρούγκαλο εν όψει της διαπραγμάτευσης του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα όσα υπεγράφησαν αποτελεί καθολικό κοινωνικό και παραγωγικό αίτημα, όλων, η επαναφορά του πλαισίου των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Η κοινή δήλωση συμφωνίας έχει ως εξής:

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ συμφώνησαν τα εξής:

1. Υπογραμμίζουν ότι ως «βέλτιστες πρακτικές» πρέπει να θεωρηθούν όσες εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και την προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, που προσδιορίζουν την ταυτότητα της Ευρώπης. Αναφέρονται στο κείμενο αρχών που υπέγραψαν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων την 27/6/2016 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Επιβεβαιώνουν εκ νέου και στο σύνολο τους τα συμφωνηθέντα στις τριμερείς συναντήσεις που διεξάχθηκαν υπό την αιγίδα της ΔΟΕ την 30η Σεπτεμβρίου 2014 στη Γενεύη και την 26η Νοεμβρίου 2015 στο Ζάππειο, οι οποίες ενσωματώνονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους.

3. Θεωρούν ότι δεν υφίσταται θέμα μείωσης του κατώτατου μισθού ή κατάργησης του 13ου και 14ου μισθού.

4. Επισημαίνουν την ανάγκη ύπαρξης κοινωνικού διαλόγου, ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, να συμφωνείται στο πλαίσιο της ΕΓΣΣΕ μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ο ελάχιστος νόμιμος μισθός, με γενική και καθολική ισχύ για όλους τους εργαζομένους.

5. Συμφωνούν, τέλος, ότι ο ν. 1264/1982, πρέπει να εκσυγχρονιστεί, κυρίως ως προς την αντιμετώπιση πρακτικών κακής εφαρμογής του, χωρίς όμως να τίθεται σε αμφισβήτηση το δικαίωμα στην απεργία και στη συνταγματική προστασία συνδικαλιστικής δράσης.

Επί της διαδικασίας, εν όψει του νέου γύρου διαπραγμάτευσης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των θεσμών για τα εργασιακά στο αμέσως επόμενο διάστημα, προτείνουν να διεξαχθεί με συναινετική πρόθεση ένας ειλικρινής κοινωνικός διάλογος, ει δυνατό με τριμερή σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανεργίας και ύφεσης που επικρατούν στη χώρα και το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση του Υπουργείου με τους θεσμούς θα γίνει σε επίπεδο λεπτομερών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Ειδικότερες θέσεις τους έχουν ήδη δημόσια γνωστοποιήσει και θέσει υπόψη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Κατόπιν αυτών, για την προώθηση και εξειδίκευση των παραπάνω θέσεων, προτείνεται να επιδιωχθεί στην διαπραγμάτευση να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

1η συνάντηση: μεταξύ της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αγορά εργασίας και των Κοινωνικών Εταίρων. Όταν διαμορφωθεί το σχέδιο των προτάσεών τους, να δοθεί η ευκαιρία αυτοτελώς στους κοινωνικούς εταίρους να εκφράσουν τα σχόλια τους για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι προτάσεις. Με την οριστικοποίηση της έκθεσης, να περιληφθεί στο παραδοτέο ειδικό Προσάρτημα, όπου κάθε ένας από τους φορείς θα εκφράζει τις απόψεις του επί των προτάσεων των Εμπειρογνωμόνων.

2η συνάντηση: μεταξύ των δύο πλευρών της διαπραγμάτευσης και των Κοινωνικών Εταίρων. Στη φάση της αρχικής ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του Υπουργείου και των θεσμών, οι κοινωνικοί εταίροι θα λάβουν τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται εκατέρωθεν ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους.

3η συνάντηση: μεταξύ των δύο πλευρών της διαπραγμάτευσης και των Κοινωνικών Εταίρων. Κατά την πορεία και ιδίως όταν θα πλησιάζει η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, οι κοινωνικοί εταίροι να λάβουν γνώση των συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα έχουν διαμορφωθεί, με τις εκατέρωθεν τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ Υπουργείου και των θεσμών, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να τις σχολιάσουν με επιδίωξη να διαμορφωθεί, εάν είναι δυνατόν, κοινή εθνική θέση.

Αθήνα, 19/7/2016

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς δήλωσε: «Η κοινή δήλωση των Προέδρων των Κοινωνικών Εταίρων δίνει στον Υπουργό Εργασίας την ευχέρεια να διαπραγματευτεί, ώστε να σταματήσει η κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων στην χώρα μας και η επικράτηση της εργασιακής ζούγκλας με απρόβλεπτες συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία.»


ΓΣΕΕ

Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην κοινή γνώμη
Το 88% των Ελλήνων πολιτών επισημαίνει την επιτακτική αναγκαιότητα και στοιχίζεται πίσω από το αίτημα και τη διεκδίκηση της ΓΣΕΕ για την επαναφορά του πλαισίου των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, καθώς και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα Πανελλήνιας Συνδρομητικής Έρευνας που διενήργησε η Metron Analysis για λογαριασμό της ΓΣΕΕ στο πεδίο της αγοράς εργασίας.

Η Τηλεφωνική Έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σταθμισμένο δείγμα (φύλο, ηλικία, ψήφο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές) 1.201 ατόμων ηλικίας από 18 και άνω. Όπως προκύπτει από τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα της Έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων ανεξάρτητα τόσο από το κομματικό πρόσημο της ψήφου τους στις Εθνικές Εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015, όσο και από την (αυτο)τοποθέτησή τους στο πολιτικό φάσμα θεωρούν τη Συλλογική Αυτονομία ως απαραίτητη προϋπόθεση προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων αποδεικνύοντας σαφώς ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) είναι καθολική κοινωνική απαίτηση.

Το γεγονός ότι το υψηλότερο (91%) –μεταξύ των πολύ υψηλών– ποσοστό υποστήριξης της επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) καταγράφεται στους νέους 18 έως 34 ετών, στην ηλικιακή ομάδα δηλαδή που βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενα μαζικής ανεργίας, ακραίας ευελιξίας ή υπαμειβόμενης απασχόλησης, αναδεικνύει ξεκάθαρα την αναντικατάστατη λειτουργία της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης αφενός ως θεσμικό μηχανισμό υποστήριξης της ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας, και αφετέρου σαν κρίσιμο εργαλείο διαφύλαξης της αξιοπρεπούς δουλειάς σε πείσμα όσων εγκληματικά και ανεδαφικά συνεχίζουν να συνδέουν την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με την αύξηση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Έρευνα, η αποκατάσταση του πλαισίου των ΣΣΕ αποτελεί κοινή συνισταμένη όλων των ερωτώμενων, όποια θέση κι αν κατέχουν στην αγορά εργασίας, στην παραγωγική δραστηριότητα και αλυσίδα (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Γεωργοί, Μισθωτοί ΙΤ& ΔΤ, Άνεργοι, Φοιτητές, Νοικοκυρές, Συνταξιούχοι) αποδομώντας περιθωριακές δογματικές απόψεις περί «συντεχνιασμού». Είναι χαρακτηριστικό και δηλωτικό του καθολικού της χαρακτήρα ότι με αυτή συντάσσονται το 82% των Ελεύθερων Επαγγελματιών και το 90% των Αγροτών.

Ταυτόχρονα, σε ένα άλλο εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, αυτό της αδήλωτης εργασίας που σχετίζεται –άμεσα ¬ή έμμεσα– και με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, το 85% των ερωτώμενων κρίνουν ότι στην καταπολέμησή της δύναται να συμβάλλει η εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων, αλλά και η επιβολή υψηλών προστίμων στους παραβάτες.
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι η πάγια θέση της ΓΣΕΕ για την επιβολή υποχρεωτικού αριθμού εργαζομένου (τεκμήρια) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης κερδίζει συνεχώς έδαφος στην κοινή γνώμη.

Το 61% των ερωτώμενων, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια πρόταση με εξειδικευμένο περιεχόμενο, θεωρούν την υιοθέτηση του εν λόγω μέτρου καθοριστική για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Οι Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις είναι το σημείο τομής της οικονομικής ανάκαμψης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της εργασιακής δικαιοσύνης και της υγιούς ανταγωνιστικότητας.

Η ΓΣΕΕ συνεχίζει και θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση την πολυμέτωπη παρέμβασή της στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων, στα όργανα του ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινωνικού διαλόγου, στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια για την αποκατάσταση της Συλλογικής Αυτονομίας στη χώρα μας.

Επιμέλεια: Άντζελα Πεΐτση

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016, 03:17