Ο Γ. Ντόλιος για τις υπαίθριες διαφημίσεις

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010, 19:43
Ο Γ. Ντόλιος για τις υπαίθριες διαφημίσεις
Με επείγουσα εγκύκλιό του προς τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν και να συμβάλλουν στην εξάλειψη της παρανομίας που σημειώνεται σχετικά με τις υπαίθριες διαφημίσεις.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, «διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα της παραβατικότητας στον τομέα αυτό όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, αντιθέτως συνεχώς διογκώνεται, συντελώντας όλο και περισσότερο στην υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στην υπονόμευση της οδικής ασφάλειας».

Επίσης, αναφέρει ότι «έχει τεθεί ως προτεραιότητα η λήψη κάθε προβλεπόμενου μέτρου για την άμεση αποξήλωση κάθε διαφημιστικής κατασκευής που εκ του σημείου τοποθέτησής της εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια, καθώς και η απαρέγκλιτη επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στα υπεύθυνα για την παράβαση πρόσωπα».

Καλεί δε όλους τους φορείς που εμπλέκονται, να συνεργαστούν για την εξάλειψη της παρανομίας, μεριμνώντας για το συστηματικό έλεγχο και την καταγραφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εντός του πεδίου ευθύνης τους, προβαίνοντας άμεσα στην αποξήλωση κάθε επικίνδυνης διαφημιστικής κατασκευής και εντείνοντας τις προσπάθειες αφαίρεσης κάθε άλλης παράνομης διαφημιστικής πινακίδας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010, 19:43