Ο υπουργός Ε. Βενιζέλος για την αξιοποίηση του Ο.Λ.Θ.

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011, 13:21
Ο υπουργός Ε. Βενιζέλος για την αξιοποίηση του Ο.Λ.Θ.
Την αναδιοργάνωση των λιμένων της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας, του Αιγαίου, καθώς και των λιμένων του Ιονίου προγραμματίζει μεσοπρόθεσμα η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.).

Ο κ. Βενιζέλος ενημερώνει ότι το Δημόσιο στοχεύει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας για την εξασφάλιση, σε μακροπρόθεσμη βάση, της βιωσιμότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των λιμένων της χώρας.

«Για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και των βέλτιστων επιλογών του, το Δημόσιο βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής χρηματοοικονομικών, νομικών και τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι θα διενεργήσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους του Δημοσίου και την προσέλκυση και δημιουργία επενδύσεων» αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών.

Ταυτόχρονα, ο κ. Βενιζέλος διαβεβαιώνει ότι «η αξιολόγηση των βέλτιστων επιλογών του Δημοσίου για την αξιοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων θα διέπεται από τις αρχές της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος, της ανάπτυξης των μεταφορών και του τουρισμού, της αύξησης της απασχόλησης, της δημιουργίας υποδομών καθώς και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011, 13:21