«Πρόοδος και καθυστερήσεις στο ελληνικό πρόγραμμα»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013, 12:44
«Πρόοδος και καθυστερήσεις στο ελληνικό πρόγραμμα»
Η Ελλάδα έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στη διόρθωση ανισορροπιών (που υπήρχαν) πριν από την κρίση, αναφέρεται στην έκθεση της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χώρα μας, η οποία υπογραμμίζει ωστόσο ότι «υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις και αποκλίσεις» καθώς και ότι «η μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι πολύ πίσω από το χρονοδιάγραμμα».

Στο περιεχόμενο της έκθεσης αναφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ο επικεφαλής της αποστολής του Ταμείου στην Ελλάδα, Πολ Τόμσεν.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι, με πρωτοφανή ευρωπαϊκή και διεθνή υποστήριξη και σταθερή δημοσιονομική προσαρμογή από τις ελληνικές Αρχές, η χώρα είναι τώρα στο κατώφλι της επίτευξης πρωτογενούς ισοζυγίου, ένα «αξιοσημείωτο επίτευγμα», και ότι «οι εξωτερικές ανισορροπίες έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά».

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο έκτο έτος της ύφεσης και σημειώνεται ότι «η παραγωγή (ΑΕΠ) έχει μειωθεί σχεδόν κατά 25%, μετά την κορύφωσή της το 2007, το ποσοστό ανεργίας είναι περίπου 27% και η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 57%».

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι «το υψηλό κόστος προσαρμογής αντανακλά σε σημαντικό μέρος της καθυστέρησης διστακτική και αποσπασματική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις προσκρούουν μέσα από «επαναλαμβανόμενες πολιτικές κρίσεις» σε «συμφέροντα», επηρεάζοντας το επενδυτικό κλίμα και, όπως τονίζεται, η ευθύνη παραμένει, για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις με ταχύτητα, για να «ξεκλειδώσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας».

Στην έκθεση καταγράφονται αναλυτικά τα συμφωνηθέντα μέτρα μεταξύ ελληνικών Αρχών και δανειστών και τονίζεται ότι οι πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνες με τις προβλέψεις του προγράμματος και ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του έτους έως σήμερα είναι συνεπή με τους στόχους του προγράμματος.

Ανάμεσα στις επισημάνσεις για μέτρα που δεν έχουν υλοποιηθεί, για καθυστερήσεις και κινδύνους που ελλοχεύουν, αναφέρονται οι καθυστερήσεις στην τιμολόγηση των φόρων ακίνητης περιουσίας, οι υπερβάσεις στις δαπάνες για την υγεία και οι αδυναμίες στον μηχανισμό είσπραξης φόρων.

Επίσης, σημειώνεται ότι κενά που εντοπίστηκαν έχουν κλείσει με πρόσθετα μέτρα, αλλά αυτά θα επαναξιολογηθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2014, κατά τη διάρκεια της επόμενης αναθεώρησης.

Ειδικά για τη φορολογική διοίκηση επισημαίνεται ότι υπήρξε κάποια πρόοδος στην ενίσχυση της αυτονομίας των εσόδων, αλλά έχουν προκύψει νέα εμπόδια, ενώ τονίζεται παράλληλα ότι οι Αρχές ενίσχυσαν την ικανότητα των μονάδων για φορολογουμένους με υψηλά εισοδήματα και ότι η είσπραξη χρεών έχει επίσης μείνει πίσω, παρά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.

Αναφορά γίνεται και για τις «εξόδους» από το Δημόσιο, για «αντικατάσταση» των απολυθέντων με νέο προσωπικό, με τα «απαιτούμενα προσόντα», τονίζοντας ότι οι Αρχές έκλεισαν την ΕΡΤ τον Ιούνιο και ότι «ανοίγουν έναν μικρότερο, πιο αποτελεσματικό σταθμό» και ότι θα μπορούσε να επαναπροσλάβει έναν αριθμό πρώην υπαλλήλων της ΕΡΤ, όπως υποστηρίζεται στην έκθεση.

Επιμέλεια: Χρύσα Λουγιάκη

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013, 12:51