Προκήρυξη για τη θέση προέδρου στο Πράσινο Ταμείο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 11:27
Προκήρυξη για τη θέση προέδρου στο Πράσινο Ταμείο
Δημοσιεύτηκε σήμερα μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.opengov.gr η προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη θέση του προέδρου του Πράσινου Ταμείου.

Το Πράσινο Ταμείο είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ιδρύθηκε με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η θητεία του προέδρου θα είναι τετραετής και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Πρέπει να έχει επιστημονική κατάρτιση, προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική σελίδα του opengov μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου του 2010.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 11:27