Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013, 17:49


Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης με αφορμή την αστυνομική επέμβαση στην ΕΡΤ κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα, σχετικά με το θέμα της ΕΡΤ και τον νέο φόρο ακινήτων τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του Σύριζα κλείνοντας τη σύντομη τοποθέτησή του με κατάθεση πρότασης δυσπιστίας στην Κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, υπογεγραμμένη πάνω από 50 βουλευτές, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής.

Ο κ. Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Σαμαράς απέτυχε να συγκρατήσει την κρίση που χτυπά εκατομμύρια συμπολιτών μας, που είναι άνεργοι και εξαθλιωμένοι. Ακόμα και όταν οι ίδιοι μας οι εταίροι αποδέχτηκαν τη λάθος συνταγή, η κυβέρνησή σας μίλαγε για success story.

»Μετά τη λεηλασία του εισοδήματος, ετοιμάζεστε να λεηλατήσετε και την ακίνητη περιουσία. Σε αυτές τις επιλογές δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν έχετε κανένα λαϊκό έρεισμα, καμία νομιμοποίηση. Προκειμένου να συνεχίσετε το καταστροφικό σας έργο, γίνεστε όλο και πιο επικίνδυνοι. Με Πράξη νομοθετικού περιεχομένου βάλατε λουκέτο στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αποφάσισε η κοινοβουλευτική - κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δωρεά στην περιουσία των ιδιωτικών συχνοτήτων.

»Όπως μπήκατε νύχτα στο ραδιομέγαρο, έτσι ετοιμάζεστε να μπαίνετε νύχτα στα σπίτια του ελληνικού λαού, όπως θέλει η Τρόικα».

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Σύριζα σήμερα αποφάσισε αξιοποιώντας το άρθρο 142 του ΚτΒ, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας έναντι της Κυβέρνησης Σαμαρά» κατέληξε.

Πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της κατάθεσης μομφής κατά της κυβέρνησης και τους υπογράφοντες βουλευτές.

Από τη στιγμή που θα κατατεθεί η πρόταση μομφής και μετά από τις επαφές ανάμεσα στα κόμματα, την κυβέρνηση και το προεδρείο της Βουλής, ξεκινά τρίημερη συζήτηση η οποία ολοκληρώνεται με την ψήφιση της πρότασης μομφής. Δηλαδή, εκτός απροόπτου τα μεσάνυχτα της Κυριακής θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Αναλυτικά τι προβλέπει το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας:

Άρθρο 142

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013, 18:44