Προτάσεις ΠΑΣΟΚ για λαθρομετανάστευση

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009, 20:19
Προτάσεις ΠΑΣΟΚ για λαθρομετανάστευση

Με γραπτή παρέμβασή του ο Γιώργος Παπανδρέου ουσιαστικά ανακοίνωσε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη λαθρομετανάστευση.

Οι προτάσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνοψίζονται στα εξής σημεία:

- Μηδενική ανοχή στην παράνομη μετανάστευση. Στόχος 0% λαθρομετανάστες.

 - Ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και ειδικότερα σκληρή διεκδίκηση στην ΕΕ για περαιτέρω πόρους και στήριξη για την προστασία των κοινών μας συνόρων.

 - Εφαρμογή διεθνών και διμερών συμφωνιών και ειδικότερα εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής Λαθρομεταναστών που υπογράψαμε και εφαρμόστηκε παλαιότερα με την Τουρκία.

 - Διαμόρφωση μιας κοινής ανθρωπιστικής πολιτικής της ΕΕ, που θα εγγυάται την ισότιμη ανάληψη βαρών των πολιτικών προσφύγων από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και όχι μόνο των χωρών εισόδου των προσφύγων. Ειδικότερα, με την αναθεώρηση της Σύμβασης του Δουβλίνου ΙΙ.

- Αποσαφήνιση της ελληνικής πολιτικής απέναντι στους πρόσφυγες.

-  Ένταξη των νομίμων μεταναστών στην κοινωνία μας, με σοβαρές πολιτικές στο χώρο της παιδείας, της καταπολέμησης της μαύρης εργασίας, της απόδοσης του δικαιώματος της ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και ιδιαίτερα στους νέους της δεύτερης γενιάς.

- Διαμόρφωση και εφαρμογή μιας σχεδιασμένης πολιτικής προσέλκυσης εργατικού δυναμικού στους τομείς όπου υπάρχουν μεγάλες εποχιακές ή μονιμότερες ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, στην κυβέρνησή μας, η συνολική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής μας πολιτικής στην Ελλάδα θα γίνεται από ένα Υπουργείο, με εξειδικευμένες υπηρεσίες.

- Ειδικό πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση των πόλεών μας, των γειτονιών, ειδικά για γειτονιές που γκετοποιούνται - με παρεμβάσεις σχεδιασμένες και συνολικές. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και ΜΚΟ, με σοβαρές δημόσιες επενδύσεις, με συστηματική πολιτική στέγασης των μεταναστών, με την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων τους, και την εγγύηση της ειρηνικής συμβίωσης και κοινωνικής συνοχής στην κοινωνία μας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει στην δήλωσή του ότι η ασφάλεια του πολίτη είναι πρώτιστο αγαθό για την δημοκρατική παράταξη, αναφέρεται στα όσα έπραξαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό και επισημαίνει ότι σήμερα η χώρα μας μαστίζεται «από την ανομία, την ατιμωρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία, την έλλειψη πολιτικής και την κυριαρχία της πελατειακής μικροπολιτικής που έχει φέρει το κράτος στα όρια της αποσύνθεσης».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009, 20:19